Subsidie voor ‘parkeren regenwater’

Parkeren van regenwater: iets om samen met uw buurtvereniging te doen?

De gemeente Waalre heeft in januari 2018 het zogenaamde Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan vast gesteld. Dat gaat over o.a. de 123 km riool ter waarde van 70 miljoen Euro die hier onder de grond ligt. Het plan beschrijft ook alternatieven voor het direct afvoeren van regenwater via het riool. Het is erg belangrijk om regenwater langer vast te houden, het speelt namelijk een belangrijke rol bij het verminderen van de hittestress en het tegengaan van verdroging van de gronden in en rondom ons dorp. Daarnaast zullen door regenwater niet via het riool af te voeren, de kosten en het energiegebruik voor de zuivering van het rioolwater afnemen. Het is dus belangrijk oude gewoontes los te laten. De voordelen zijn er voor iedereen en het is heel duurzaam.

Op veel plaatsen kan regenwater van het dak gewoon in de tuin wegzakken in de grond. Maar waar de grondwaterstand al hoog is, zijn andere oplossingen nodig en daar moet veel meer informatie over komen.
De gemeenteraad heeft in dezelfde raadsvergadering, daarom een motie van ZW14 aangenomen om een Regenwaterplattegrond van Waalre te maken. Daarop staat voor inwoners wat lokaal de meest optimale manier is om regenwater op eigen terrein te verwerken.  Van 2018 tot 2022 stelt de gemeente elk jaar 25.000 Euro beschikbaar om burgers te subsidiëren voor het op eigen terrein ‘parkeren van regenwater’. 

ZW14 kent 2 buurtverenigingen die erover nadenken om met hun leden samen een actie te starten om regenwater af te koppelen. Want de lokale situatie bepaalt wat de beste wijze van afkoppelen is. Bijvoorbeeld al het water direct in de tuin laten infiltreren, of juist via een regenton, waarbij het water enige tijd later pas de tuin in stroomt. Lees onze informatiebrochure met uitleg n.a.v. de WaalreWaterdag van 8 april 2017.

Bert A.J. Links, raadslid ZW14