Technische vragen Eindhovense weg

Begin oktober 2021 wordt de nieuwe Westparallel geopend. Dan is er een alternatieve noord-zuid verbinding en sluipverkeer vanuit Valkenswaard zou dan van de nieuwe weg gebruik moeten maken. Dat is niet af te dwingen, daarom zijn herinrichtingen van wegen nodig.
De herinrichting van de Traverse is in volle gang.
Voor de herinrichting van de Eindhovense weg geeft de gemeenteraad van Waalre dinsdag 21 september 2021 haar oordeel over een deel van de weg. Zie de stukken bij agendapunt 6:
Oordeelsvormende bijeenkomst 21 september 2021 – Gemeente Waalre

ZW14 heeft onderstaande technische vragen gestuurd aan de griffier ter beantwoording voor ze een goed oordeel kan geven:

Uit de Nota van Uitgangspunten over de Eindhovenseweg (zie een van de bijlagen bij het agendapunt):

‘’Indien mogelijk 30 km’’ betekent dat er heel goede redenen moeten zijn om het niet te doen. Zeker omdat dit ook expliciet in een Motie van de gemeenteraad is vastgelegd.

Vraag: wat zijn de expliciete belemmeringen om de maximaal toegestane snelheid bij de bebouwing NIET op 30 km per uur te leggen?
NB Dit gaat dus om een 30 km zone voor het gehele tracé van de Ehv.weg , dus zowel deelgebied 1 als de Ehv.weg bij Den Hof en omgeving.
Vraag: Bent u er van op de hoogte dat zelfs in grote steden als Parijs en Amsterdam voor alle straten 30 km/uur overwogen /ingevoerd / reeds ingevoerd wordt.
Vraag: Welk wetsartikel belemmert het inrichten van de Ehv. weg als 30 km/zone?
Op de Valkenswaardseweg wordt de snelheid 60 km. Vraag: Betreft dit alleen het stuk buiten de bebouwde kom?

Vraag: Hoe voorkomt u dat vrachtwagens die vanuit het noorden komen, -al of niet via de Lissevenlaan-  via de Willibrorduslaan en vervolgens de Traverse, alsnog door Waalre naar het zuiden gaan? Komt er bijvoorbeeld bij de Willibrorduslaan ter hoogte van het gemeentehuis ook een verbod voor vrachtwagens om verder naar Waalre-Dorp te rijden?

Vraag: Hoe groot acht u de kans dat via een Bezwaar en Beroep het vrachtwagenverbod niet uitgevoerd kan worden? Zijn daar voorbeelden van elders in Nederland en mocht dat het geval zijn is er dan een plan B?

Vraag: Is het mogelijk dat n.a.v. de verkeersstudie, die in combinatie met de provincie en de gemeente Valkenswaard uitgevoerd wordt, het aantal motorvoertuigen per etmaal hoger wordt dan de eerder met de gemeenteraad overeengekomen maximale aantallen? Is het juist dat alleen de gemeenteraad daarover kan beslissen? (Zie ook de vragen van ZW14 hierover n.a.v. vragen van CDA Valkenswaard Verkeersmaatregelen Valkenswaard – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre)

Vraag: Waarom worden voor de afscheiding van de rijbaan met de berm schuine trottoirbanden gebruikt? Deze nodigen uit om de berm te gebruiken.
Rechte trottoirbanden maken het wegbeeld smaller en zullen daarom automobilisten uitnodigen om rustiger te rijden.

Vraag: Het hele voorstel overziend komt toch weer de vraag naar boven  waarom er voor de kruising Burg. Mollaan – Ehv. weg niet gekozen wordt voor een rotondeachtige constructie. De argumentatie hier voor is de fractie kwijt en in gesprekken met vele betrokkenen komt dit onderwerp steeds weer ter sprake.

Met dank voor de beantwoording,

de fractie van ZW14.