Tussentijdse opvang van ouderen in het Bastion hotel?

Op 12 november 2019 is door fractievoorzitter Gerard Lammers een motie ingediend om tijdelijke huisvesting van tussentijdse opvang van hulpbehoevende ouderen in het Bastion hotel te onderzoeken.

Ook in Waalre zijn er steeds meer ouderen die mantelzorg nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Veel mantelzorgers zijn vaak ouder dan 75 jaar en zelf ook kwetsbaar. Op het moment dat  hij of zij geheel of gedeeltelijk wegvalt, zijn er in ons dorp geen voorzieningen voor tijdelijke huisvesting met meer zorg. Vaak moet men -ieder apart- uitwijken naar een andere gemeente. Een uitermate emotioneel en ingrijpend gebeuren voor partners die elkaar gedurende tientallen jaren tot steun zijn geweest. Op termijn zullen er door bijvoorbeeld ontwikkelingen bij Het Klooster of andere vrijkomende locaties, zorgwoningen bij komen, maar nú is het al een groot probleem. Elders in de regio wordt in deze gevallen gebruik gemaakt van hotelvoorzieningen.

Fractievoorzitter Gerard Lammers van ZW14 heeft daarom het College B&W gevraagd de haalbaarheid te toetsen, dat één of meerdere etages van het Bastion hotel te Waalre worden ingericht voor tussentijdse opvang van hulpbehoevende ouderen. Mits de medewerking verzekerd is van de zorgverleners waar de betrokkenen reeds zorg ontvangen!

Het College van B&W heeft positief hierop gereageerd en wil het graag onderzoeken. De meeste fracties in de gemeenteraad stonden er ook achter en steunden het verzoek.

Hieronder enkele voorbeelden van zorghotels of hotels met zorgetages in de regio. Heeft u er ervaring mee? Laat het ons weten en stuur een mail naar fractieZW14 @ gmail.com of neem contact op met een van onze raadsleden!


https://www.zorghotels.eu/accommodatie/vitassist-zorghotel-helmond

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorghotel/eindhoven?d=25

https://www.zorghotels.nl/provincie-noord-brabant