Uit het waterschapsbestuur

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werkt het waterschap aan droge voeten, voldoende en schoon water. Ze draagt actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Daarbij moeten keuzes gemaakt worden: wie moet welke maatregelen nemen en wie betaalt wat. Het waterschap is een functioneel openbaar bestuur en heft zelf belastingen. Daarover legt ze verantwoordelijkheid af aan een gekozen bestuur. dat ook de koers bepaalt. Vanwege het functionele karakter van het waterschap zijn een deel van de zetels van het bestuur altijd bezet door vertegenwoordigers van de landbouw, natuurterreinen en bedrijven: veel maatregelen en effecten hebben direct gevolg voor deze partijen. Zij zijn niet gebonden aan een politieke kleur. De andere volksvertegenwoordigers worden via verkiezingen bepaald: op 20 maart 2019 zijn er tegelijk met de Provinciale Staten weer waterschapsverkiezingen.

Onder deze tab staan links naar initiatieven van het waterschapsbestuur. Zie ook www.dommel.nl.