Uit het waterschapsbestuur

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werkt het waterschap aan droge voeten, voldoende en schoon water. Ze draagt actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Daarbij moeten keuzes gemaakt worden: wie moet welke maatregelen nemen en wie betaalt wat. Het waterschap is een functioneel openbaar bestuur en heft zelf belastingen. Daarover legt ze verantwoordelijkheid af aan een gekozen bestuur. dat ook de koers bepaalt. Vanwege het functionele karakter van het waterschap zijn een deel van de zetels van het bestuur tot 27 maart 2023 bezet door vertegenwoordigers van de landbouw, natuurterreinen en bedrijven: veel maatregelen en effecten hebben direct gevolg voor deze partijen. Zij zijn niet gebonden aan een politieke kleur.

Door machtspolitiek van GL en D66 zijn met ingang van 27 maart 2023 de zetels voor bedrijven geschrapt. Zie o.a. https://zw14.nl/reduceer-omvang-waterschapsbestuur/
Ondanks dat dit op het laatst mogelijke moment gebeurde, heeft Nan Zevenhek het initiatief genomen met een kieslijst Bedrijfsbelangen uit te komen. Helaas is het niet gelukt om voldoende stemmen te halen bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 voor een zetel in het Algemeen Bestuur van De Dommel. Zie ook www.bedrijfsbelangen.nu.