Verkeer in het actuele verkiezingsprogramma CDA

…. Waarom worden er dan op 21 mei 2019 fysieke maatregelen voorgesteld door de CDA Wethouder van Holstein om ALTIJD sluipverkeer te weren? En waarom wordt niet veel meer gedaan aan het item ‘Autos zijn te gast in 30 km-zones, richt deze zones daarop in en handhaaf de snelheid.’???

Dat laatste is kiezersbedrog, want in 30 km zones wordt nooit de snelheid gehandhaafd, want de zone moet zodanig ingericht zijn dat ze ‘zelfhandhavend’ zijn (volgens een artikel in Trouw van 12 mei 2017 https://www.trouw.nl/home/stel-eisen-aan-de-inrichting-van-de-30-km-zone~ad4f43e9/ :

….Ten derde wordt er door de politie in beginsel niet gecontroleerd en gehandhaafd, omdat, zoals de minister van justitie enkele jaren geleden in antwoord op kamervragen stelde, deze zones zelfhandhavend behoren te zijn en er dus niet harder kán worden gereden.

Een typische catch-22-situatie: als zo’n zone daadwerkelijk zelfhandhavend is, behoeft de politie uiteraard niet te handhaven. Maar als zo’n zone niet zelfhandhavend is, wordt er evenmin gehandhaafd omdat die zone zelfhandhavend behoort te zijn.

Tenslotte wegversmallingen kunnen zodanig ingericht worden dat fietsers niet platgeperst worden door autoverkeer. Afsluiten van een straat voor auto’s is nergens voor nodig. Bijgevoegde foto is genomen in Leiderdorp, let op de fietser