Verkeer in het verkiezingsprogramma van de VVD

Uit eigen tests blijkt dat de nieuwe sluiproutes die ontstaan door het afsluiten van straten conform de voorstellen van het College (zie de beeldvormende vergadering van 21 mei 2019), nog steeds veel sneller zijn dan wachten op de verkeerslichten. Aangezien sluipverkeer dan nog steeds ongehinderd (lees hard) door ons dorp rijdt, zal de verkeersveiligheid in Waalre-Dorp niet toenemen. Tegelijkertijd moeten eigen bewoners ALTIJD via de nieuwe omleidingsroutes heel omslachtig door het dorp rijden. Verstaat de VVD dit onder ‘zonder veel gedoe van A naar B komen’ en verbeteren van de veiligheid? En wil de VVD echt de verkeershinder op de traverse in Waalre-Dorp verminderen?

De VVD zou met name er voor de ondernemers zijn: volgens hun verkiezingsprogramma moeten ondernemers betrokken worden bij nieuw beleid dat de gemeente ontwikkelt en ze moeten weten welk effect het op hun bedrijf heeft….. Dat is bij dit dossier een beetje misgegaan (zie de brief van alle winkelier-ondernemers in Waalre-dorp) en blijkt ook niet uit de stemming van de raadsleden van de VVD op 6 juni j.l.:

Tenslotte: is de VVD ervan op de hoogte dat onze ondernemers gevraagd worden om mee te werken, hetzij als organisator, hetzij als sponsor voor allerlei evenementen in Waalre-dorp? Ook afgelopen periode. Heeft dan niemand van het College van Burgemeester en Wethouders de ondernemers gewezen op het belang om mee te doen en inbreng te hebben bij de Denktank Duurzaam door Waalre?