Verkiezings- of inspiratieprogramma 2018

Omdat het gebruikelijk is, geeft ZW14 deze pagina als titel mee ‘verkiezingsprogramma’. Maar eigenlijk zouden we het liever ”inspiratieprogramma” noemen, want misschien heeft u wel veel betere ideeën om hetzelfde te bereiken. Namelijk een mooi Waalre, waar het goed wonen is en dat zorgt dat we het goed nalaten voor onze kinderen.

Onze slogan is: Mensen maken het verschil

Want je kunt nog zoveel mooie dingen beloven, de mensen op de kieslijst zijn degenen die het waar moeten maken. Bijvoorbeeld het zelf uitzoeken van relevante achtergronden, het op de straat aanspreken van mensen, of mensen opzoeken die een andere mening zijn toegedaan. Niet iedereen kan dat. Bij ZW14 is DAT juist een belangrijk kenmerk. Zelf uitzoeken, zelf met initiatieven komen.
Laat u inspireren en denk met ons mee. Want wij hopen vooral dat u samen met ons het verschil gaat maken. Dat u geïnspireerd wordt om nu, maar vooral de komende 4 jaar, mee te denken over alle bekende en onbekende uitdagingen waar Waalre voor staat.

ZW14 is tegen de Afvalfiets. Ze heeft tegen dit besluit gestemd, omdat het veel meer kost en op veel weerstand stuit. Het moet mogelijk zijn om met uw stem erbij dat anders te doen. (Lees onze inbreng over dit onderwerp op deze website, zoek op ‘afvalfiets’).

Onze campagne zou zich tot dit onderwerp kunnen beperken, omdat de wijze waarop het besluit genomen is, kenmerkend is voor de wijze waarop de coalitie van D66, VVD, CDA en PvdA hebben gewerkt. Maar dat vinden we geen recht doen aan ons mooie Waalre.
Lees daarom alstublieft verder!

Vaak wordt geroepen ‘allemaal mooie wensen, maar ze laten niet zien waar ze het van betalen’. Maar politiek is juist ook dromen. Dromen om iets te bereiken wat er nu niet is. Als blijkt dat meer mensen hetzelfde willen, kun je samen met hen ervoor knokken om dat doel te bereiken. Tegelijkertijd natuurlijk heel kritisch kijken of zaken goedkoper kunnen. Daarom is het zo belangrijk dat de HELE gemeenteraad er plezier in heeft om mee te denken. Door vervelende houding van de coalitiepartijen in de periode 2014-2018, die weinig respect tonen voor argumenten en het een ‘hetze’ noemen, is dat met het huidige college helaas niet het geval.
Daarom wil ZW14 o.a. een wethouder namens meerdere partijen. Lees ons stuk over ‘versnipperde raad biedt kansen’.

Is ZW14 de in 2014 aan u gedane beloftes nagekomen? Lees gerust nog eens ons verkiezingsprogramma door van 2014-2018. Zoek dan op onze archiefwebsite naar onderwerpen die in het verkiezingsprogramma genoemd zijn of vraag ons ernaar.

Naast deze onderwerpen treft u op onze archiefwebsite over heel veel andere ontwikkelingen onze inbreng aan van afgelopen periode.
Bijvoorbeeld onze Zienswijze over de Structuurvisie van de ondergrond. De wat? Ja, dat is een langetermijn zorg voor onze kinderen: zij moeten over voldoende en goed drinkwater kunnen beschikken. Daarvoor is het belangrijk dat het mooie schone grondwater onder onze gemeente beschermd wordt. Wij moeten zorgen dat daar niet zomaar in geboord kan worden voor het winnen van schaliegas of koude-warmteopslag. Vervuiling in dat grondwater is niet te herstellen. Dit stond niet in ons verkiezingsprogramma, maar hebben we wel gedaan.

Net zoals onze vele contacten met inwoners over het AZC (waar de gemeente geen goede verslagen over heeft gemaakt: mogelijke AZCh, )de wateroverlast in de Arembergstraat, zonnepanelen langs de A2, de ongewenste bomenkap achter de Dirck van Hornelaan, ons onderzoek naar uw ervaringen met de pilot van de afvalfiets en onze vragen over de ‘zorgval’. Lees ook eens onze Buurtbrieven en  gebruik de zoekfunctie om meer info te vinden op onze website.

Veel overlast is er van het doorgaand verkeer in Waalre. Leden van ZW14 zijn hier al jaren -in samenwerking met velen- mee bezig. Resultaat is dat de Provincie een tracé heeft vastgesteld voor een nieuwe Westparallel en daarvoor 140 miljoen Euro beschikbaar is.
In combinatie met een herinrichting moet de nieuwe weg de verkeersdruk in onze dorpskernen verminderen. In 2001 was er 0 (nul) Euro beschikbaar voor een oplossing. Door vanaf dat moment echter met heel veel mensen (inwoners en politici) uit Valkenswaard, Bergeijk, Eersel en Waalre keihard samen te werken, te lobbyen en eindeloos te praten, ligt er nu een concreet plan (zie www.brabant.nl/N69) en is er 140 miljoen Euro beschikbaar. Dát is dromen waarmaken. Op 10 april 2018 buigt de Raad van State zich nogmaals over het plan, maar zodra de goedkeuring er is, kunnen ondernemers aan de slag. (NZ: inmiddels is de goedkeuring er, is er een aannemer geselecteerd en gaat die binnenkort aan de slag)
Hetzelfde geldt voor het Raadhuis Aalst-Waalre dat is behouden, net zoals het succesvolle fietspad Oude Spoorbaan (uiteindelijke kosten voor Waalre minder dan 0.5 miljoen Euro) dat er nu ook eindelijk ligt. Politiek is dus ook ‘dromen waarmaken’.

Bekijk ook onze  ZW14- flyer mensen maken het verschil. Of nog liever: spreek ons aan als u ons tegenkomt op straat!

Voor alle kandidaat-raadsleden van alle politieke partijen, streeft ZW14 ernaar dat ze met veel plezier en waardering in de komende gemeenteraad kunnen meedenken. Met een bestuurscultuur die openstaat en respect en waardering toont voor tegengeluid. Waarbij de stem van elk raadslid telt….