Vragen over Evenementenbeleid

N.a.v. de Raadsinformatiebrief over Evenementen 2023 heeft ZW14 echter een aantal vragen die ze graag conform Artikel 39 schriftelijk beantwoord ziet:

Alleen digitale aanmelding van evenementen is nog mogelijk: is bekend hoeveel organisaties met deze wijze van aanleveren gehinderd worden en er dus een drempel ontstaat om iets te organiseren?
NB. Bij het proef invullen van het digitale formulier was het niet mogelijk een adres uit Waalre te selecteren.

Pas na doorklikken op ‘’Evenement melden’’ op de website van de gemeente blijkt dat voor kleinere evenementen geen vergunning nodig is. Daar zijn zelfs duidelijke criteria voor.
Ook in de brief aan organisatoren van evenementen wordt hierover niets geschreven.
Waarom wordt dit niet veel duidelijker gecommuniceerd om inwoners niet onnodig te ontmoedigen iets te organiseren?

Terecht verwijst de RIB naar de aangenomen motie van 8 november 2023. Maar bij deze nieuwe regeling worden allerlei beperkingen nu al doorgevoerd. Met name rondom de Markt in Waalre.
Bij de sluipverkeermaatregelen is bewust besloten de Oude Kerkstraat (t.h.v. het oude kerkje) niet volledig fysiek af te sluiten, maar met een verwijderbaar paaltje, met als argument dat er evenementen op de Markt mogelijk moeten blijven. Daarbij was toen al bekend dat een combinatie van bijvoorbeeld de Koningsmarkt met verkeer rondom de Markt, ongewenst was. Zie ook onze analyse van effecten sluipverkeermaatregelen, pag 6. in Analyse van effecten van de sluipverkeer werende maatregelen in Waalre-Dorp
Waarom wordt nu al een voorschot genomen op de resultaten van de motie van 8 november j.l.?
Waarom wordt er afgeweken van jarenlang goed functionerende omleidingsroutes?

Bij de herinrichting van de Markt in Waalre-Dorp is door inwoners en raad aangegeven dat de Markt beschikbaar moet blijven voor evenementen.
In hoeverre gaat de gemeente materiaal beschikbaar stellen om te kunnen voldoen aan de vele eisen die nu vastgesteld zijn?
Regelmatig parkeren er auto’s op de Markt, in hoeverre wordt daar op gehandhaafd in lijn met de opmerkingen in het Evenementenbeleid?

Juist het voor meerdere jaren aanvragen van een vergunning -mits ongewijzigd- is indertijd een wens geweest van de gemeenteraad.
Zijn er cijfers bekend van evenementen die hier gebruik van maakten?
In hoeverre is door voorlichting gezorgd dat de organisatie van dergelijk jaarlijks terugkerende evenement begrijpen waarom onderdelen van het evenement niet gewijzigd mogen worden en het dus geen werk opleveren voor de ambtenaren?

In hoeverre kan de gemeenteraad nog invloed uitoefenen op hetgeen nu al vastgelegd is in het Evenementenbeleid dat vanaf 1 januari 2023 tot heden gaat gelden?

Zijn er reacties binnengekomen op de brief die u verstuurd heeft aan evenementenorganisatoren?
Zijn er algemene conclusies te trekken uit deze reacties?