Vragen over incomplete verslaglegging AZC

Aan: College B&W Waalre  Geacht College,

Bijgevoegd rapport (zie de downloadlink hierboven) is het resultaat van een onderzoek of alle door de gemeenteraad op 12 mei 2016 gestelde vragen ook terug te vinden zijn op de website van de gemeente bij het hoofdstuk Q&A ‘Opvang vluchtelingen’.
Zoals uit de bevindingen blijkt staan circa 12 van de 33 gestelde vragen van de oppositie niet bij de Q&A van de gemeente.
Wij vinden dit een zeer slechte gang van zaken. Het wekt de indruk dat u de vragen van de gemeenteraad niet serieus neemt.

Kunt u onderstaande vragen z.s.m. schriftelijk beantwoorden:

Vraag 1: Wat is de oorzaak dat niet alle vragen opgenomen zijn?
Vraag 2: Welke criteria zijn gehanteerd voor het opnemen van de gestelde vragen in het Q&A en wie heeft die criteria opgesteld?

Een aantal vragen die niet in de Q&A op de website zijn opgenomen is in de huidige situatie zeer relevant. Zoals de vraag wat het plan is als het AZC niet doorgaat. Daar is door de Wethouder indertijd wel op geantwoord.
Vraag 3: Kunt u daarom z.s.m. deze vragen alsnog opnemen en gezien de actualiteit dit ook breed uitdragen, zodat omwonenden hiervan tijdig kennis kunnen nemen.

ZW14 wenst hierbij opnieuw te benadrukken dat huisvesting van Statushouders essentieel is. Uit de contacten met de bewoners rond de Rooische Hoeve bleek daarvoor ook voldoende draagvlak aanwezig.
Vraag 4: Ben u nog van plan en op welke termijn, Statushouders te huisvesten in de Rooische Hoeve?
Vraag 5: Zo nee, waarom niet?

ZW14 heeft tegen de TURAP gestemd waarin werd aangegeven dat het Integratiebudget voor statushouders gebruikt werd voor communicatie over een mogelijk AZC in Waalre. Verschillende politieke partijen hebben aangegeven integratie van statushouders heel belangrijk te vinden, maar het beschikbare budget is dus ergens anders voor gebruikt.
Vraag 5: Op welke manier en met welke middelen waarborgt u een goede integratie van de huidige statushouders in Waalre?
Vraag 6: Waalre dient als er geen AZC komt, een groot aantal statushouders te huisvesten. Kunt u aangeven hoe en met welke middelen u een goede integratie van deze grote groep wil uitvoeren?

Hoogachtend,

Nan Zevenhek
ZW14

Hieronder treft u de link aan naar de gemeentelijke website met de antwoorden van het College.

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/schriftelijke-vragen/19ac9bca-db06-472c-a506-2e9f2eac263f