Vrij bewegen zonder belemmeringen voor iedereen

Aandachtspunten ingebracht door een minder valide persoon in Ekenrooi, die afhankelijk is van een scootmobiel en rolstoel

Zorg dat stoepen tijdig geveegd worden: m.n. eikels en bladeren gaan tussen de wielen van de scootmobiel zitten.

Bepaalde bomen drukken met de boomwortels stoepen omhoog. Houd bij de keuze van bomen hiermee rekening.

Voorkom dat auto’s op de stoep worden geparkeerd en dat auto’s uitsteken als ze op de oprit staan geparkeerd.
Doordat auto’s op de stoep geparkeerd worden, zakt de stoep in en leidt tot ongelijke stenen

Zorg dat stoepen voldoende breed zijn om met een scootmobiel of rolstoel op te rijden

Voorbeelden van scheve wegen:
– fietspad Willibrorduslaan loopt scheef
– fietspad Raadhuisstraat loopt scheef

Vroeger was er een Gehandicaptenraad. Er waren onvoldoende vrijwilligers om dit voort te zetten.

Er is wel een Participatieraad, met goede mensen, wel heel veel werk.

Goede wegen zijn voor minder valide mensen heel belangrijk voor onafhankelijk bewegen

Toegankelijkheid van gebouwen uiteraard belangrijk