Waar is het bushokje?

                                                                                                                                     Waalre, 13 maart 2022.

Geacht College van B&W,

Hartelijk dank voor de Raads Informatie Brief (RIB) van 24 februari j.l. over Mobiliteit in Waalre die geschreven is n.a.v. de motie van 9 november 2021 over het vraagafhankelijk vervoer.
In de RIB staat een overzicht van de huidige vervoersvoorzieningen in Waalre en een aantal conclusies.
ZW14 heeft hierover de volgende Artikel 39 vragen:

Vraag 1: Het overzicht van de vervoersvoorzieningen is verre van compleet: Bij de reguliere buslijnen ontbreekt Buslijn 277 van Veldhoven MMC via de Heikantstraat naar de Markt in Valkenswaard.
Ook het leerlingenvervoer ontbreekt in het overzicht.
a. Is buslijn 277 wel in uw onderzoek meegenomen?
b. Is leerlingenvervoer wel meegenomen in uw onderzoek?

Vraag 2: Waar is het bushokje op de Bolksheuvel? Na de reconstructie van de Traverse Zuid is het bushokje op de Bolksheuvel voor bus 277 niet meer teruggeplaatst. (Terwijl deze in het door gemeenteraad vastgestelde ontwerp van de Traverse wel ingetekend was.) Ook ontbreekt er informatie bij deze halte.
Wanneer wordt dit bushokje teruggeplaatst met de benodigde informatie?

Een van de conclusies is dat er ‘een communicatieplan opgesteld gaat worden zodat inwoners duidelijke informatie hebben over de beschikbare voorzieningen’.
Vraag 3: Welke belemmeringen zijn er om snel onderdelen van de RIB op een pagina van de website van de gemeente Waalre te plaatsen, zoals het overzicht (maar dan wel graag volledig) van de huidige vervoersdiensten met een link naar de website? Of (geactualiseerde) figuren uit de RIB Bijlage 2 het rapport van Goudappel Coffeng (uit 2017!). Wanneer verwacht u dat dit gerealiseerd is?

Vraag 4: Welke belemmeringen zijn er om met een aantal voor de hand liggende zoektermen ‘mobiliteit, openbaar vervoer, bus’ te zorgen dat mensen deze pagina op de gemeentelijke website kunnen vinden? En wanneer verwacht u dat dit gerealiseerd is?
NB. De volgende zoektermen leveren nu niets op op de website van de gemeente Waalre:
‘CVV’ ‘taxbus’ ‘Valys’ (‘vervoer’ verwijst alleen maar naar GoedvoorMekaar, waar je echter weer voor moet inloggen)
NB ‘vervoer mindervaliden waalre’ op internet leidt naar websites met onvolledige informatie.

Vraag 5: vanaf wanneer denkt u dat ANWB AutoMaatje gaat samenwerken met Goedvoormekaar?

Vraag 6: op welke wijze gaat u monitoren of er geen inwoners tussen wal en schip vallen bij het huidige aanbod van vervoersvoorzieningen.

Met vriendelijke groet,

Bert A.J. Links
fractievoorzitter ZW14

Bijlage: Eigen inventarisatie van ZW14 van vervoersmogelijkheden in Waalre:
****aanvullingen/verbeteringen graag sturen naar fractieZW14 @ gmail . com ****

Openbaar vervoer:
Lijn 7 van Veldhoven MMC via Waalre, Aalst naar Eindhoven station v.v. 271 Route: dienstregelingen, haltes en kaarten – Veldhoven Mmc (Bijgewerkt) (moovitapp.com)
Lijn 277 van Veldhoven MMC naar de Markt in Valkenswaard v.v. 277 Route: dienstregelingen, haltes en kaarten – Valkenswaard (Bijgewerkt) (moovitapp.com)
Buurtbus lijn 271: zie voor de route en manier waarop u gebruik kunt maken van dit vervoer Buurtbus Waalre

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Voor mensen met een WMO indicatie, reizen tot maximaal 25 km : Taxbus: Home – Taxbus
Bovenregionaal collectief vervoer, van deur tot deur, ook voor mensen met een WMO indicatie. Valys

Mensen die geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer of de buurtbus en ook geen WMO indicatie hebben, kunnen vervoer regelen via Goedvoormekaar en (vanaf een nog onbekende datum in 2022) ANWB Automaatje

Leerlingenvervoer: Leerlingenvervoer – Gemeente Waalre