Wethouders van zakencollege bekend!

In de raadsvergadering van 24 november benoemt de gemeenteraad Liesbeth Sjouw, Jan
van Burgsteden en Maarten Pieters tot wethouders in de gemeente Waalre. Zij vormen dan, samen met waarnemend burgermeester Jan Boelhouwer, een zakencollege. Dit college zal bestaan tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In deze vergadering stelt de raad ook een raadsbrede agenda voor de rest van deze raadsperiode vast.

De portefeuille Sociale Ontwikkeling gaat naar Liesbeth Sjouw. Zij heeft ervaring als wethouder van buiten en als Statenlid, woont in Geldrop en werkt als zelfstandige. Naast bijvoorbeeld de WMO, Jeugdzorg en Werk en Inkomen heeft zij ook Cultuur in haar portefeuille.
Jan van Burgsteden (51), heeft ervaring als wethouder in eigen woongemeente, als wethouder van buiten en als raadslid, woont in Veghel, is werkzaam in het bedrijfsleven en wordt wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling , met daarin Woningbouw en Verkeer. Maarten Pieters (64) heeft ervaring als wethouder van buiten en als raadslid, woont in Rosmalen en is werkzaam als zelfstandig consultant. Hij zal als wethouder Duurzame Ontwikkeling onder anderen werken aan de Energietransitie en Afvalinzameling.

Unanieme voordracht
De fractievoorzitters in de Waalrese gemeenteraad kozen na een snelle, intensieve selectieprocedure unaniem voor het voordragen van deze drie kandidaten. De drie voldoen uitstekend aan de functie-eisen. De
fractievoorzitters vertrouwen er dan ook op dat zij de raadsbrede agenda succesvol zullen uitvoeren. De aanleiding voor het vormen een nieuw college is het aangekondigde vertrek van zowel burgemeester Brenninkmeijer als de vier wethouders van Waalre, begin oktober, nadat tussen hen een vertrouwensbreuk
was ontstaan.

Herstel van vertrouwen

De gemeenteraad van Waalre is zich bewust van de onrust en teleurstelling die deze bestuurscrisis ook in het dorp, onder inwoners, heeft veroorzaakt. Door de komende anderhalf jaar doelmatig samen te werken met dit nieuwe college wil de raad bijdragen aan het herstel van vertrouwen van inwoners in ons
gemeentebestuur.

Veel succes toegewenst door ZW14

ZW14 staat volledig achter deze wethouders en de keuze voor een zakencollege. Wij zullen de wethouders ondersteunen bij het inwerken in de materie en op de ons bekende wijze meedenken!