Zorg over afvalinzameling

Naschrift: Op 20 november 2018 zijn er nog steeds fracties die onderstaand onderwerp op een heel vervelende manier telkens weer onder de aandacht brengen. De autoritaire toon past geheel bij de wijze waarop zij in het vorige College het besluit over de Afvalinzameling er doorgedrukt hebben, zonder te luisteren naar tegengeluid in de gemeenteraad.

Onderstaand de ingezonden brief van raadslid A.J. Links in De Schakel, getiteld ‘Zorg over afvalinzameling’

Het huidige College heeft toegezegd ALLE meningen over de Afvalinzameling te verzamelen. Dus niet alleen de tegenstanders, maar ook de voorstanders en experts van buiten. Zodat er een Afvalinzameling tot stand komt die past bij Waalre en waarvoor ook breed draagvlak is.

Blijkbaar komen er verkiezingen aan, dat bepaalde partijen zich telkens weer zo willen profileren.

Oorspronkelijke stuk: Op dinsdag 16 jan 2018 werd in het Huis van Waalre een nieuw voorstel voor het ophalen van huishoudelijke afval gepresenteerd . Dit voorstel past binnen het landelijk streven naar het beperken van de hoeveelheid afval en hoort bij het streven naar een circulaire samenleving. Daarin staat hergebruik van grondstoffen voorop. Het afgelopen jaar is op basis van een proef  het frequent ophalen van het afval met een afvalfiets uitgeprobeerd. Er ligt nu bij de gemeenteraad een voorstel op tafel om dit voor de gehele gemeente in te voeren. In de proef ging het om  300 adressen in de wijk de Voldijn, voor heel Waalre zou dit meer dan 7000 adressen omvatten. Het voorstel behelst het twee maal in de week ophalen van verschillende afvalsoorten die  middels kleine afvalcontainers en plastic zakken kunnen worden aangeboden.  Het betreft de volgende afvalsoorten:

A.  Keukenafval (groente en fruit) in groene container van 23 liter en in zakjes van 30 liter,
B.  luiers en incontinentiemateriaal  (container 23 liter en 50 liter zakken)
C. PMD, de bekende gele plastic zak met trekband
D. Restafval  in zak van 30 liter.
Al deze afvalstromen worden met een elektrisch ondersteunde fiets opgehaald waarvan er meerdere ingezet zullen worden. Overbodige huisraad en kapotte huishoudelijke spullen worden door Kringloop de Kempen opgehaald en het is de bedoeling dat op de gemeentewerf in Waalre Noord dit recyclebaar materiaal ook ingeleverd kan worden.
De kosten zijn bij Waalre-brede invoering ca. 60.000 Euro duurder (dat is gelijk aan 2% OZB verhoging) dan de huidige werkwijze.
ZW14 heeft over de voorgestelde aanpak een aantal vragen en zorgen. Behalve de consequenties voor het straatbeeld (vrijwel elke dag staat er afval op straat) en de hygiëne, gaat het ook over het waarborgen van de privacy van burgers bij het inzamelen van privacy gevoelig afval.
Bij grote wijzigingen in de manier van werken is het altijd verstandig om te kijken of een geleidelijke verandering niet net zo effectief is. Zodat je gemakkelijk kunt bijsturen.
Is een totaal nieuwe wijze van afval inzamelen nodig om de voordelen (minder afval, meer hergebruik grondstoffen) te behalen? Of kan dat gedeeltelijk met de bestaande wijze. Dus met behoud van de grote groene container voor tuinafval en de grijze bak voor restafval en eenmaal in de 2 weken plastic afval. Het verminderen van het restafval wordt met de huidige maandelijkse ophaaldag ook bereikt. De lagere ophaalfrequentie heeft een positieve uitwerking op het straatbeeld en lagere kosten. Als alle mensen uit Waalre ook kapotte of overbodige huishoudelijke producten door Kempengoed laten ophalen en (kapot) textiel niet meer bij het restafval gooien is er namelijk al veel minder restafval.
Een betere voorlichting zou moeten leiden tot een betere kwaliteit van alle afvalstromen. Dat is een voorwaarde om afvalstromen meer geld te laten opbrengen.

Bert A.J. Links, raadslid ZW14

Lees ook het verslag van ons eigen onderzoek naar ervaringen van deelnemers aan de afvalproef.