ZW14: betrokken en kritisch

BETROKKEN
ZW14 staat voor een zelfstandig Waalre met professionele bestuurders die respectvol handelen, goed luisteren en openstaan voor tegengeluid.
Als volksvertegenwoordiger informeren en adviseren wij bewoners over gemeentelijke plannen en geven aan hoe zij invloed kunnen uitoefenen. Samen met u is het gelukt om raadsbesluiten te verbeteren. Op deze website staan daarvan voorbeelden. Onder het tabblad ‘Inspiratie 2022’ staat onze flyer staan enkele punten uit ons inspiratieprogramma cq. verkiezingsprogramma. Waarom een ”inspiratieprogramma”? Wij denken dat u misschien wel veel betere ideeën heeft en om hetzelfde te bereiken. Namelijk een mooi Waalre, waar het goed wonen is en dat zorgt dat we het goed nalaten voor onze kinderen.

KRITISCH
Naast het zijn van een betrokken volksvertegenwoordiger een andere belangrijke taak is controleren van het bestuur. ZW14 doet zelf voorbereidend onderzoek. Historische kennis van dossiers kan daarbij onontbeerlijk zijn, zoals blijkt uit onze vragen over de bouw van 6 sociale koopwoningen in De Smaragd. Deze werden trots gepresenteerd als belangrijk onderdeel van het vast te stellen bestemmingsplan in 2016, maar zijn niet gerealiseerd. ZW14 onderzoekt nu hoe die 6 woningen -die keihard nodig zijn- wél gebouwd kunnen worden.

REGIONALE SAMENWERKING
Om alle taken als een zelfstandig Waalre goed uit te voeren, is ZW14 voorstander van brede regionale samenwerking. Bijvoorbeeld bij jeugdzorg, bedrijventerreinen, mobiliteit en de noodzakelijke energietransitie, cruciaal voor onze kinderen en kleinkinderen. ZW14 neemt daarom verantwoordelijkheid voor het lokaal grootschalig opwekken van zonne-energie, mits mooi ingepast in het landschap. De opbrengst moet grotendeels ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Belemmeringen om ook grote daken en taluds te benutten voor zonne-energie moeten weggenomen worden. Voor het tegengaan van energie-armoede, kijkt ZW14 naar mogelijkheden om lokaal opgewekte energie direct lokaal te gebruiken met een lagere prijs voor álle inwoners.

Lees meer over ons inspiratieprogramma

ONZE KANDIDATEN
Lijsttrekker Nan Zevenhek. Zij is hydrologe/ICT-er met veel dossierkennis door haar activiteiten in het openbaar bestuur. Haar focus: leefbaarheid, duurzaamheid en aanpak van (riool)wateroverlast cq. verdroging van onze natuur.
Ad Dams: Geboren Waalrenaar, 40 jaar lid Monumentencommissie, betrokken bij buurt- en verenigingsleven en gilden. Zijn focus: financiën, culturele evenementen en toerisme.
Bert Links: Huidige fractievoorzitter. Gaat voor terugdringen verkeersoverlast en streeft naar kwaliteit in het gemeentebestuur met professionele wethouders.
Ad van Ginneken: Is een oud-ondernemer met jarenlange ervaring in projectmanagement en aanleg van grootschalige landelijke TelecomInfra projecten. Zijn focus: toegankelijke betaalbare sport en stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO projecten) en alternatieve woonvormen.
Marja van Greunsven: Ruim 32 jaar werkzaam in de kinderopvang, gediplomeerd pedagogisch coach, mantelzorger en vrijwilliger o.a. bij EHBO-vereniging Aalst-Waalre. Maakt zich sterk voor preventieve jeugdzorg en ouderenzorg.
Maria van der Sar: Vele jaren ervaring in bedrijfsmaatschappelijk psychiatrie/crisisdienst, nu voorzitter Seniorenraad, adviseur van de fractie. Focus: WMO en zorg.

Daarnaast zijn er veel mensen die ons op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen en kritisch met ons meedenken én op ons stemmen !!!


                           U TOCH OOK?  STEM LIJST 5   ZW14