Geen reactie op ontbreken echte evaluatie verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

In de raadsvergadering van 17 september 2019 zijn door het College B&W Waalre in de raadsvergadering vragen van ZW14 beantwoord over de wijze van evalueren van de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp.

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/f8af3e82-52ac-4f2b-9cee-a12b819d637f

U kunt de audioband (d.d. 19 september 2019 nog niet beschikbaar) afluisteren: geen van de andere fracties reageerden, toen het College aangaf om GEEN van de bezwaarmakers tegen de verkeersbesluiten tegemoet te komen door in ieder geval ook in hun straten metingen te verrichten, of hen te betrekken bij de evaluatie… Ook het feit dat de evaluatie met de gemeenteraad afgedaan wordt met een bericht in een zogenaamde Raads Informatie Brief (‘RIB’) maakte geen reacties los. Saillant detail is dat later op de avond een rapport van de Rekenkamercommissie werd besproken, waarbij een van de adviezen was om expliciet te waarborgen dat alle belangen bekend zijn en meegewogen worden bij besluiten….

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/7b895a90-a162-435d-ad6a-aaec75b0a212

Dit zijn de vragen die door ZW14 gesteld zijn: