Vragen nav bestemmingsplan Gezondheidscentrum Waalre

Op dinsdag 1 september 2020 is er een oordeelsvormende vergadering over het bestemmingsplan Gezondheidscentrum Waalre.
Vooraf dienen fracties technische vragen aan te leveren. Bijgaand de door ons ingediende technische vragen over dit onderwerp.
De stukken vind u hier: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/41ce56ad-4ca2-4fa3-8059-c2607b469cda

Vragen van ZW14 over 2020-50-TH Bestemmingsplan-Gezondheidscentrum-Waalre, te beantwoorden op de oordeelsvormende bijeenkomst van 1 september 2020
Op pagina 20 (ipadpagina 21) paragraaf 5.1.1. Verkeer staat dat er 357 voertuigbewegingen extra prima op te vangen zijn op de ‘Meester Slootsweg verder richting De Kerkakkers – Werenfriedstraat en de doorgaande wegen in het dorp’.
Dit beschrijft echter een verouderde situatie, omdat de Werenfriedstraat voor auto’s niet meer toegankelijk is. Ofwel de extra voertuigbewegingen moeten opgevangen worden door de Kerkstraat, een klein stukje van de Kerkakkers en verder.
Wat is de definitie van een voertuigbeweging? Is bij de vaststelling van het aantal voertuigbewegingen ook rekening gehouden met het aantal mensen dat met de auto naar de apotheek gaat (die nu op winkelcentrum De Bus ligt)?
NB. Omdat een oneven aantal voertuigbewegingen genoemd wordt en auto’s altijd van/naar het Gezondheidscentrum gaan, zou verondersteld kunnen worden dat het het aantal betrokken auto’s is. Dus dat het daadwerkelijk aantal keren dat auto’s bijvoorbeeld het kruispunt De Kerkakkers/Kerkstraat passeren tweemaal zo hoog is.
Klopt het dat deze paragraaf gebaseerd is op onjuiste informatie wat betreft de beschikbaarheid van straten voor afhandeling van het autoverkeer?

Op dezelfde pagina verwijst u naar de parkeerplaatsen van de voetbalvereniging, maar hoe reëel is het gebruik van die parkeerplaatsen, gezien de afstand tot het gezondheidscentrum en het feit dat routeprogramma’s auto’s nooit naar die parkeerplaats zullen leiden? Zeker omdat al ver van het gezondheidscentrum dan voor een andere aanrijroute gekozen moet worden.

pagina 5 ( (ipadpagina 59) vermeldt: ‘Artikel 8 Algemene afwijkingsregels, artikel 8.2 b ‘het straat- en bebouwingsbeleid en de verkeersveilighei niet onevenredig worden geschaad’
In dit geval gaan dus 357 voertuigbewegingen extra (of 704 keer) over de kruising Kerkstraat/De Kerkakkers. Dit zal geconcentreerd overdag plaatsvinden, dus verdeeld over ca. 8 uur is dit 45 extra voertuigbewegingen (of 90) per uur. Dit aantal komt bovenop het bestaand aantal voertuigbewegingen van en naar het Kindcentrum in dezelfde uren.
Hoe is dit te rijmen met de bovenstaande voorwaarde dat de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad?
Hoe is dit te rijmen met de doelstellingen uit het verkeersplan om de veiligheid van voetgangers en fietsers rondom de school te verbeteren.
NB. Er is hierbij onderscheid tussen het technisch haalbare hoeveelheid verkeer en de acceptabele hoeveelheid verkeer!


In hoeverre is de verkeersveiligheid gegarandeerd in noodsituaties of bij calamiteiten, omdat het gezondheidscentrum maar van 1 kant met de auto bereikbaar is? 

Naschrift: op het zogenaamde reactieformulier zijn antwoorden gegeven op onze vragen. O.a. zal er bij calamiteiten gebruik gemaakt kunnen worden van een route via de parkeerplaats van de voetbalvereniging. Wij willen dat deze route ook ingezet kan worden om in geval van nood het Kindcentrum de Wilderen te bereiken. Lees de antwoorden hier bij agendapunt 10:
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/abe14f79-4946-45d7-9e64-37ce91f28d30