Verslag bijeenkomst Beraad Vlieghinder Moet Minder

Op zaterdag 18 november hield BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder) een bijeenkomst in Knegsel, die in het teken stond van de militaire activiteiten op de luchtmachtbasis. Aanwezig zo’n 80 personen, onder wie raadsleden en wethouders van andere gemeenten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om inwoners te informeren, maar ook om expliciet raadsleden en wethouders met elkaar in contact te brengen. Dan kunnen ze samen optrekken om de overlast voor inwoners maximaal te beperken.

In de inleiding werd het nieuwe luchthavenbesluit toegelicht. Hierbij kwam ook de pilot aan de orde, waarbij een van de routes over Waalre zuid en Valkenswaard noord gelegd was en op dat moment juist afgesloten was.

De plaatsvervangend commandant van de vliegbasis beschreef de militaire functies van de basis en de aard en omvang van de toestellen die op de basis thuis zijn. De taken van vliegbasis Welschap zijn divers, ook al door de samenwerking met collega’s uit vele landen. Militaire piloten moeten  op alles voorbereid zijn, letterlijk op elk moment. Dat vergt veel oefenen, levert dus ook geluidsoverlast op. Die wordt zo veel mogelijk beperkt, door gebruik te maken van simulatoren en steeds stillere toestellen. Bij de keuze van toestellen is echter de gevechtskwaliteit overheersend.

De burgerluchtvaart oftewel Eindhoven Airport is medegebruiker van de basis. De luchtverkeersleiding is tot op 1000 meter in handen van de militairen, dus ook de civiele vluchten, daarboven ligt die bij Schiphol.

Dit was de 17e bijeenkomst (zie ook eerdere verslagen op onze website). Voor het voorjaar is weer een bijeenkomst aangekondigd.

Jammer dat er politieke partijen zijn die denken dat aanwezigheid bij een lokale bijeenkomst cq. het stellen van vragen aan het College voldoende is om op te komen voor de belangen van onze inwoners.