Onze vragen aan B&W 2014-2018


ZW14 heeft in de raadsperiod 2014-2018 vele vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders. Het stellen van vragen ‘conform Artikel 39’ is een manier om als raadslid inhoudelijke kennis te krijgen van de feiten en de achtergrond van een bepaald onderwerp.
Dit staat dus nog los van onze inbreng in de raadsvergaderingen!

Hieronder een overzicht met een link naar door ons gestelde vragen. Het bijhouden van deze website moet ‘tussen de bedrijven door’. Als het antwoord van het College niet als link is opgenomen, neem dan contact met ons op via 040-2220584 of mail naar fractieZW14@gmail.com

Onze vragen in december 2017 n.a.v. het stoppen van de overeenkomst met Lumens en Het Klooster: vragen over de juridische aspecten van de contracten van de gemeente met Lumens .

Vragen over ‘Zorgval‘ in Waalre, waarbij mensen die naar een verpleeghuis moeten, maar waar niet direct plaats voor is, tijdelijk minder zorg zouden krijgen.

Vragen over waarom informatie over ’t Hazzo is gegeven in een besloten vergadering. Er is antwoord gegeven in de raadsvergadering van 31 oktober 2017: Dit was in het besloten deel en is dus niet voor burgers terug te vinden….

Aanpak van de wateroverlast in de Arembergstraat

Vragen over de bomenkap tussen de Dirck van Hornelaan en de Vossenlaan

Wat zijn de gevolgen voor Waalrese boeren. van het besluit van de Provincie van juli 2017.

Waarom moet Waalre meebetalen aan bedrijventerreinen elders in de regio?

Vragen over muziekonderwijs in Waalre op de basisscholen.

Lees onze vragen ter voorbereiding van de bespreking van het AZC.
Vragen over de onvolledigheid van de verslaglegging van de vragen en antwoorden over het mogelijk Asiel Zoekers Centrum in Waalre. En zie hier de antwoorden van het College daarop: …..

Waarom moet het Houtenkietje weg? Vragen zijn niet meer te vinden op www.waalre.nl.

Vragen over de afsluiting van de voetgangersroute vanaf de Bergstraat naar het winkelcentrum.