Sociale woningbouw in plan De Smaragd

Geachte griffier,

Op 20 december 2016 heeft de gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan Molenstraat-Dreefstraat aangenomen. Onderdeel van dat besluit is de bouw van 6 woningen in het sociale segment. Tot op heden zijn er nog geen activiteiten zichtbaar voor de bouw hiervan.
Onze vragen:
1. Wanneer wordt gestart met de bouw van deze 6 woningen in het sociale segment, zoals besloten bij de vaststelling van het bestemmingsplan Molenstraat-Dreefstraat op 20 december 2016?
2. Is al bekend of dit huur- of koopwoningen worden?
3. Is al bekend wanneer deze woningen worden opgeleverd?
4. In hoeverre kunnen inwoners uit Waalre voorrang krijgen bij de toewijzing van deze woningen?
Namens de fractie van ZW14 ,

met vriendelijke groet,
Bert A.J. Links

Achtergrondinformatie:

Link naar de stukken van de raadsvergadering van 20 december 2016:

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/fd3293dd-a961-4566-8a42-9d93798c419f