Afsluiten straten Waalre-Dorp ongewenst

Bijna zestig jaar lang heeft onze gemeente nauwelijks actie ondernomen om de overlast van het doorgaand verkeer tegen te gaan en een structurele oplossing na te streven. Nu de aanleg van een nieuwe weg ten westen van Waalre is gestart (de zogenaamde West-Parallel) komt men ineens wél met plannen om het sluipverkeer in Waalre-Dorp te weren. Zonder af te willen wachten wat de effecten van de aanleg van de nieuwe weg zijn, grijpt de gemeente de geplande werkzaamheden aan de Molenstraat en omgeving aan om allerlei maatregelen te willen nemen. Men moet hierbij denken aan het afsluiten van straten, het instellen van éénrichtingsverkeer, afslagverboden en langer groen voor het doorgaand verkeer Valkenswaard-Veldhoven. Het gevolg hiervan is een verandering in de verkeersstromen, meer verkeer in andere woonstraten en langere wachttijden op o.a. de Willibrorduslaan. Ook zijn voorzieningen in het dorp  moeilijker  bereikbaar, omdat  men altijd om moet rijden of aansluiten in de file op de doorgaande wegen. De bewoners van de Traverse en van een aantal andere woonstraten worden opgescheept met meer sluip- en dorpsgebonden verkeer dat elders geweerd is.
De aangekondigde plannen worden als “tijdelijk” aangeduid en als een soort van experimentele fase beschouwd. Ongetwijfeld zal dat een vertekend beeld opleveren, omdat in het kader van de werkzaamheden in de Molenstraat e.o. een aantal straten voor het verkeer niet toegankelijk zullen zijn. Meer logisch is het om na de aanleg van de West-Parallel een integraal verkeersplan op te stellen met valide gegevens op basis van de nieuwe situatie. Maatregelen die hieruit voortvloeien dienen zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom van Waalre genomen worden, waardoor de route door ons dorp niet aantrekkelijk meer is en automobilisten de nieuwe weg gaan gebruiken.
Er waren bij de presentatie van de plannen in het Huis van Waalre ook enthousiaste geluiden van inwoners te horen. Logisch, veel inwoners willen zo min mogelijk verkeer in hun eigen straat. Dat is ook de reden dat terugdraaien van maatregelen zeer moeilijk zal zijn: de aankondiging van protest hiertegen was al te horen. Toch moet men zich realiseren dat verandering van verkeersstromen in de ene straat op andere plaatsen in ons dorp tot overlast leidt.
In plaats van geld uitgeven aan de nu voorgestelde tijdelijke en definitieve maatregelen, kan dat beter gebruikt worden aan blijvende maatregelen na realisatie van de West-Parallel. Maatregelen waar alle inwoners van ons dorp profijt van hebben. Noodzakelijke tijdelijke maatregelen behorend bij de werkzaamheden rond de herinrichting van de Molenstraat en e.o. kunnen middels de bekende gele borden worden aangegeven. Snelheid remmende maatregelen zijn op eenvoudige wijze uit te voeren om de overlast te verminderen.

Het moge duidelijk zijn dat ZW14 zeer kritisch staat tegenover afsluiting van wegen in het dorp en het benadelen van dorpsgenoten door het nemen van nieuwe verkeersmaatregelen.

De fractie van ZW14,
G.J.J. Lammers,  A.J. Links. 3 april 2019

Onze fractieondersteuner Ad Dams is bij de Denktank Duurzaam door Waalre geweest, diezelfde avond schreef hij dit verslag….

Wat kunt u zelf doen aan hardrijdend verkeer in uw straat?
Parkeer uw auto op de weg in plaats van op de stoep.
Zorg dat ook anderen hun auto niet op de stoep parkeren. Gebruik bijvoorbeeld onze flyers ‘Stoep Vrij?!’
Rijd zelf altijd langzaam door woonstraten: 30 km is al best al snel!
Geef fietsers voorrang
Ga zelf met de fiets, dat is nog gezond ook!