CPO project De Smaragd

Iedereen kent wel iemand die al tijden een woning zoekt. Naast dat de vraag enorm is toegenomen, is er weinig doorstroming omdat er te weinig geschikte woningen zijn voor bijvoorbeeld senioren. Ook zijn huizen te duur voor starters op de woningmarkt.

Een van de mogelijkheden om aan de vraag te voldoen is het zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, afgekort CPO. Een constructie waarin een aantal ‘toekomstige bewoners’ samen zelf hun huis bouwen: een soort particuliere projectontwikkeling. Er wordt daarbij gebouwd tegen kostprijs, zodat wonen eerder financieel haalbaar is.

In de recent vastgestelde Omgevingsvisie van de gemeente Waalre staan mogelijke bouwlocaties, zowel in het buitengebied (Waalre Noord en Ekenrooi Zuid) als diverse inbreidingslocaties. Ook geeft de Omgevingsvisie aan dat de gemeente ruimte gaat geven aan vernieuwende concepten en bouwtechnieken, zoals energieneutraal en circulaire bebouwing, houtbouw, containerwoningen en flexibele en collectieve woonvormen etc.

Met CPO door en voor inwoners zelf bouwen is daarbij een aantrekkelijke optie. Het blijkt echter moeilijk om een groep gelijkgestemden te vinden en dan is ook niet altijd bouwgrond beschikbaar.

Ad van Ginneken, kandidaat raadslid voor ZW14 wil zich speciaal daarvoor inzetten. Hij wil  gezamenlijk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners afspraken maken over innovatieve bouwprojecten en deze uitvoeren.  Daarvoor is hij bezig met het opzetten van een organisatie, gericht op het ontwikkelen van CPO projecten in Waalre.

Inventarisatie en bundeling van vraag vanuit de toekomstige bewoners ‘wat voor soort huizen zijn gewenst’, hoort daarbij.
Ad van Ginneken: “Meer inwoners weten zo van elkaar wie er belangstelling heeft om samen te bouwen. Voor de gemeente is het voordeel dat ze beter zicht heeft op belangstelling voor eventueel beschikbare gronden en weet dat inwoners beter voorbereid zijn.”

Op dit moment wordt gekeken naar een mogelijk CPO project voor de 6 nog niet gebouwde sociale koopwoningen op De Smaragd. ‘’Er is al contact over geweest met de wethouder en er zijn vast genoeg belangstellenden te vinden.’’
Belangstelling? Neem contact op met Ad van Ginneken, mail naar adtien1954 @ gmail . com