De gemeenteraad van Eindhoven en windmolens bij De Hogt

In het document Regionale Energie Strategie 1.0 van de Metropool Regio Eindhoven is expliciet zoekgebied 13 voor windenergie behouden, ”omdat er bestuurlijk draagvlak voor zou zijn”. Een heleboel andere zoekgebieden zijn n.a.v. door gemeentes ingediende zienswijzen vervallen. Zie het plaatje onderaan deze pagina en informatie elders op deze website.

Maar is de gemeenteraad van Eindhoven werkelijk zo positief over mogelijk het opwekken van windenergie bij De Hogt? Hoe is dit in het openbaar besproken? ZW14 heeft dit uitgezocht. Door de stukken van de gemeenteraad te bekijken en de band af te luisteren van de meningsvormende vergadering.
Dit is de samenvatting van onze bevindingen:

In het verslag van de Meningsvorming van de gemeenteraad van Eindhoven van 25 mei 2021 over de zienswijze van Eindhoven op de Concept RES 1.0. staat niets over zoekgebied 13. Afluisteren van de volledige band over dat betreffende onderwerp levert het volgende op:
– er was vooral zorg over de betaalbaarheid en het gevaar van energie-armoede/energiekloof. Dit heeft ook geresulteerd in een op 1 juni 2021 unaniem aangenomen amendement.
– enkele partijen gaven aan dat windmolens niet paste bij natuur, maar wel bij agrarisch gebied.
– de term zoekgebied 13 is geen enkele keer gevallen (NZ: terwijl er in de zienswijze op de RES wel expliciet melding van wordt gemaakt….)
– geen enkele partij gaf aan er weet van te hebben dat er sprake zou zijn van mogelijk windmolens bij De Hogt. Er was begrip voor buurgemeenten ”die ook niet zomaar windmolens zouden willen hebben.”
– de wethouder gaf wel aan dat grotere turbines grotere effecten hebben en nu niet in de stad mogelijk zijn. In de toekomst zouden er misschien mogelijkheden zijn voor PowerNEST (zie PowerNEST – IBIS Power), ontwikkeld in Eindhoven. Daarbij wordt het dakoppervlak maximaal benut in een combinatie van zonne- en windenergie.-
– wel noemde de Eindhovense wethouder even heel kort windenergie langs de A67
– hij geeft aan dat de RES 1.0 heeft geen juridische status, maar zal onderdeel worden van de omgevingsplannen (NZ: dus de Omgevingsvisies), dan heeft het een juridische status.
Ook in de voorstellen aan de gemeenteraad wordt geen enkele keer genoemd dat er een zoekgebied is voor mogelijk windmolens bij De Hogt .
– Hoe zijn de raadsleden voorgelicht over zoekgebied 13? Op 18 mei 2021 is er iets over getoond:

HW

Heel vreemd dat over zo een belangrijk onderwerp niets is terug te vinden.
Herkent u zich als raadsfractie van Eindhoven niet in deze bevindingen? Neem dan alstublieft contact op met onze fractie: fractieZW @ gmail . com

Hierbij Links naar de vergaderingen (het is even zoeken):

De Meningsvormende Vergadering van 25 mei 2021 Agenda van de vergadering in de A-kant (parlaeus.nl)

En de besluitvorming in de raadsvergadering van 1 juni 2021. Agenda van de Digitale raadsvergadering 1 juni 2021 (parlaeus.nl)

Zoek de verschillen: