GEEN STILLE KLINKERS OP DE TRAVERSE, ONBEGRIJPELIJK !!!!

Op dinsdag 27 okt jl. vergaderde de gemeenteraad van Waalre over de reconstructie van de Traverse, het gedeelte tussen Wilbertsheem en de Willibrorduslaan. Naast ingrijpende veranderingen in het rioolstelsel, was het belangrijkste onderdeel de inrichting van de weg en de soort verharding. Hieraan was in een eerdere vergadering al de nodige aandacht besteed, omdat het verkeerslawaai daarmee sterk beperkt zou kunnen worden.
De reconstructie is een onderdeel van de aanpak om de al decennialang bestaande verkeersoverlast tegen te gaan. Vanaf  de jaren 70 tot in de jaren 90 waren er tal van burgeracties gericht tegen de verkeersoverlast in onze gemeente. Bewonersorganisaties en actiegroepen konden op veel steun onder de inwoners van Waalre rekenen. In de jaren negentig was de gele poster van ´´Doorgaand Verkeer, Neen !´´  in de gehele gemeente een belangrijk succes. Ook de sticker van de ‘’Stichting Aalst Waalre sluipverkeer vrij’’ was op tal van brievenbussen te zien. Vanaf 2002 is er door samenwerking in regionaal verband, hard gewerkt aan een oplossing met als eindresultaat de aanleg van de West-Parallel. Hierdoor werd het ook mogelijk om binnen de grenzen van ons dorp maatregelen te nemen, waaronder reconstructie van de Traverse. Geluidsoverlast/verkeerslawaai is één van de belangrijkste vormen van overlast die mensen ervaren. Je zou dus verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om verkeerslawaai te voorkomen. Een keuze voor “Stille Klinkers” (nauwelijks van gebakken klinkers te onderscheiden) zou een geluidsreductie van 3 tot 5 db met zich meebrengen. Dat is twee tot drie maal minder verkeerslawaai en zou een enorme verbetering van het woonklimaat langs de Traverse betekenen.
Wat schetst onze verbazing?
Terwijl de gemeenteraad geheel vrij is in haar keuze, wordt er gekozen voor de MEEST LAWAAIIGE verharding.  Zonder oor te hebben voor de overtuigende informatie van andere raadsleden, deskundigen en zelfs het RIVM, kozen de fracties van Daan Damen (VVD), Susan van de Goor (CDA) en Jo Claessen (AWB) voor gebakken klinkers. Dit in de wetenschap dat deze de MEESTE OVERLAST zouden veroorzaken. ONBEGRIJPELIJK !!!
Hun argumentatie over uitstraling, duurzaamheid en burgerparticipatie was flinterdun en werd nauwelijks onderbouwd. Resultaat: De bewoners van de Wollenbergstraat, Heikantstraat en de aangrenzende straten kunnen de komende decennia weer volop genieten van geluidsoverlast.  Met dank aan VVD, CDA en AWB . Overigens een grote kans dat de geluidoverlast  ook geldt voor de bewoners  van het resterende deel van de Traverse (Bergstraat/O.L.V. dijk) :  ONBEGRIJPELIJK !!!

Bert A.J. Links, fractievoorzitter ZW14

Naschrift: tijdens de raadsvergadering was al bekend dat veel inwoners langs de Traverse niet of onvoldoende waren geraadpleegd over een eventuele keuze m.b.t. de soort klinkers. Na de raadsvergadering zijn er ook veel brieven binnengekomen. Hoezo participatie? Inwoners klaagden niet meer: na 40 jaar overlast kan je dat ook niet verwachten….

Sticker van Stichting Aalst-Waalre sluipverkeer-vrij