Gemeenteraad: mensen maken het verschil

Gemeenteraadsverkiezingen: mensen maken het verschil
Binnenkort mogen wij weer naar de stembus. Het is het feest van de democratie, waarbij partijen kunnen laten zien wat ze afgelopen jaren hebben gedaan en hun nieuwe plannen presenteren.
Volgens de ingezonden brief (in De Schakel van 16 februari 2022) van een inwoner -met 8 jaar ervaring in de gemeenteraad van Eindhoven- zouden de politieke partijen in Waalre hun emoties opzij moeten zetten en zorgen dat Waalre zich snel aansluit bij Eindhoven.
Het klopt in het betoog dat heel veel taken op het bordje terecht zijn gekomen van gemeentes, helaas vaak met te weinig middelen, dankzij de landelijke politieke partijen. Maar de deskundigheid om die taken goed uit te voeren, wordt verkregen door samenwerking in regionale verbanden waar de gemeente Waalre aan deelneemt.
De vraag dringt zich op of het in Eindhoven allemaal zo fantastisch gaat.
Voor wat betreft het voorbeeld over mobiliteit, dat het daarvoor veel beter zou zijn om aan te sluiten bij Eindhoven, zeggen de feiten toch echt iets anders. De Westparallel is er gekomen door regionale samenwerking (van lokale en landelijke partijen) uit vooral Waalre, Valkenswaard, Eersel en Bergeijk. Zonder ingrijpen vanuit de regio, had Eindhoven het convenant voor de Westparallel weggestemd. De Eindhovense raadsleden hadden zich totaal niet verdiept in de materie.
Een ander -zeer recent- voorbeeld betreft de energietransitie. De gemeenteraad van Eindhoven heeft diverse keren stukken goedgekeurd waarin plannen stonden voor windmolens vlakbij de Eindhovense woonwijken Hanevoet en de Bennekel. Ondanks grote publiciteit over dit onderwerp met boze burgers over het doordrukken van windmolens elders in Nederland, namen de Eindhovense politieke partijen nauwelijks de moeite om hierover in debat te gaan of inwoners te informeren. Terwijl er meer dan 1600 huizen op minder dan 1000 meter van de zoeklocatie stonden. Ook de wethouder uit Eindhoven vermeed het onderwerp. Maar toen van een fractie een beetje weerwoord kwam, zei hij ‘’…dat de gemeenteraad al meerdere keren akkoord gegaan was met de plannen voor windmolens,  dus het zou vreemd zijn als de raad nu iets anders zou zeggen.’’ De indruk bestaat dat Eindhovense raadsleden zich nauwelijks in dit belangrijke onderwerp hadden verdiept.
Je kan dan maar beter een gemeenteraad hebben die betrokken is en af en toe misschien wat fel debatteert over voor inwoners relevante details. Door samenwerking van alle  Waalrese fracties, is het toch maar mooi gelukt een zeer professioneel en goed functionerend bestuur te vormen.
Voor wat de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen betreft  is het advies te lezen  om vooral landelijk te stemmen: lokale partijen zouden alleen het lokale belang dienen. Ook bij dit onderwerp zou de briefschrijver zich beter moeten verdiepen in de feiten, namelijk hoe politieke partijen in Waalre zich hebben opgesteld en hoe zij wel of niet verantwoordelijkheid hebben genomen.
Wat betreft samenvoeging van fracties wordt wel erg met een kokervisie gekeken. Samenwerking tussen álle partijen en tussen álle leden in de gemeenteraad is veel belangrijker. Daarbij zou over onderwerpen ook mede namens meerdere partijen gesproken kunnen worden en met een raadsbreed programma kan dat ook.  Bij machtsdenken van sommige gevestigde partijen is Waalre niet gebaat. Dat is in het verleden herhaaldelijk gebleken.
Waarom dan toch stemmen en waarop? Laat kiezers zich verdiepen in hetgeen partijen hebben bereikt afgelopen jaren. En dan niet o.b.v. een pagina grote advertentie, maar o.b.v. controleerbare detailinformatie op bijvoorbeeld websites van politieke partijen. Wat blijkt: Mensen maken het verschil!
Daarom: ga stemmen op 16 maart. Stem betrokken en kritisch, Ad Dams