Nevenfuncties en neveninkomsten van Collegeleden nog steeds niet openbaar

Op 11 december 2019 had ZW14 vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp. Uit eigen onderzoek was gebleken dat de informatie op www.waalre.nl onvolledig was en ook niet duidelijk. Met bijvoorbeeld veel te veel afkortingen. Terwijl inzicht nodig is in de betreffende functies om na te gaan of er geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling en dus de integriteit van het bestuur in gevaar komt. Bijvoorbeeld als iemand een functie bij een organisatie heeft, of daar geld van krijgt, die ook een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente heeft. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een vergunning, of problemen met handhaving.

Bijgevoegde link leidt u naar onze vragen en de antwoorden van het College van 7 januari 2020.
Op 16 februari 2020 is de toegezegde informatie op de www.waalre.nl nog steeds niet volledig en compleet.

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/schriftelijke-vragen/1ee39081-38a4-41d4-9768-12feec07d864

Interessant is ook de volgende website waar de regels staan die gelden voor bijvoorbeeld reiskosten, maar ook voor neveninkomsten van burgemeesters. Het blijkt dat de neveninkomsten van de burgemeester (12.400 Euro in 2018) net onder de grens voor gedeeltelijke terugbetaling vallen. Het is nl. net geen 14 % van zijn jaarbezoldiging.

https://vng.nl/artikelen/onkosten-vergoedingen-en-voorzieningen-burgemeesters