Onderwerpen van ZW14 voor het raadsprogramma

– Zorg dat een  grootschalig zonnepark daadwerkelijk -blijvend- ten goede komt aan alle inwoners van de gemeente. Misschien kan hiermee wel de energiearmoede structureel aangepakt worden. Interessant is dat de nieuwe coalitie in Eindhoven energie beschouwt als basisvoorziening en graag hierin regionaal wil samenwerken. Fractievoorzitter Nan Zevenhek gaat hier graag mee aan de slag.
– Vergroten van de veiligheid van stoepen om het aantal valpartijen te verminderen. Dit is misschien heel erg in detail, maar losliggende tegels zijn gewoon een gezondheidsrisico. Raadslid Ad Dams houdt dit in de gaten!
– Eigen wooninitiatieven van inwoners serieus nemen. Bijvoorbeeld door kennis op de bouwen over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Fractievertegenwoordiger Ad van Ginneken is hier al hard mee bezig.
– Preventieve jeugdzorg door bijvoorbeeld inzet van jongerenwerkers. Die vroegtijdig kunnen signaleren als het niet goed gaat met jongeren. Fractievertegenwoordiger Marja van Greunsven concentreert zich hierop.

Deze lijst is niet volledig! Zie ook ons Inspiratieprogramma etc.