Stille stenen versus asfalt op de Traverse

Veel aanwonenden van de Traverse geven aan een voorkeur te hebben voor asfalt.
Het voorstel aan de gemeenteraad gaat in op de verschillen tussen stille stenen en asfalt.
Hieronder staan een aantal fragmenten uit het stuk. Het voorstel staat bij agendapunt 5 van de Raadsinformatieavond van 19 januari 2021: www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/8b4f20a3-6192-4ffb-886f-e50c93d96446

ZW14 heeft met deze uitleg het voorstel ondersteund om stille stenen te gebruiken als verharding. Wel zullen we een vinger aan de pols moeten houden dat de verkeersdrukte afneemt zoals beloofd EN dat de snelheid beperkt wordt tot 30 km/uur.