Veel nadelige effecten van de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp

ZW14 maakt zich grote zorgen over het voorstel voor de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp. ZW14 is voorstander van het terugdringen van overlast door hardrijdend autoverkeer en wil dat onveilige situaties aangepakt worden. De door de CDA wethouder voorgestelde maatregelen zorgen echter voor verplaatsing van het autoverkeer en zeker niet voor meer veiligheid! Download hier onze analyse.
Donderdag 6 juni 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van Waalre, waarin de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel! Spreek uw volksvertegenwoordigers aan over de ongewenste effecten en kom naar de vergadering, zodat u kunt zien hoe politieke partijen daadwerkelijk stemmen!
ZW14 heeft een amendement voorbereid voor ‘vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer’ volg daarvoor deze link.