Auteur: admin

Reconstructie openbare proces resulterend in zoekgebied 13 voor windmolens

Aan:       voorzitter van de Stuurgroep RES van de MRE Frans Kuppens Betreft: Windmolens op zoeklocatie 13: resultaat van een zorgvuldig proces? Geachte heer Kuppens,Bijgevoegd is een rapport dat een reconstructie is van het openbare proces dat geleid heeft tot de beperking van locaties voor windenergie ten zuiden van Eindhoven ofwel zoekgebied 13.De inhoud is afgeleid van openbare beraadslagingen en openbare stukken van de gemeenteraad van Eindhoven en Heeze-Leende. Een intensief en veel tijd vergend traject.De fractie van ZW14 verzoekt u dringend om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen van de deelnemers van de gecombineerde vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg

Verder lezen

Een succesvolle raadsvergadering!

Mede dankzij de goede voorbereiding en samenwerking met inwoners, ambtenaren, andere fracties en de wethouder zijn op dinsdag 21 september 2021 zowel een Amendement als een Motie -geïnitieerd door ZW14 – unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Erg goed dat samenwerking zo positief kan verlopen en naar verschillende belangen wordt gekeken. Het Amendement ging over voorwaarden in het bestemmingsplan Landgoed Achtervoorde. Lees hier het amendement: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Waalre&id=741d0a47-bb6b-4a04-8859-8ba8518441c7 De Motie ging over een onderzoek dat veilig recreëren op het Gat van Waalre mogelijk moet maken. Inwoners hadden hiervoor al in het voorjaar van 2020 (!) een petitie aangeboden aan de toenmalige burgemeester. Daarvan

Verder lezen

Doeltreffende maatregelen nodig voor weren sluipverkeer

Bron: openbare stukken bij agendapunt 5 van de Oordeelsvormende vergadering van 21 september j.l.: Oordeelsvormende bijeenkomst 21 september 2021 – Gemeente Waalre In de Overeenkomst over de overdracht van de N69 van de provincie naar de gemeente Waalre staat dat ’direct na de openstelling van de Westparallel N69 zal de gemeente maatregelen treffen op het in lid 1 genoemde wegvak om de effectiviteit van de Westparallel N69 zo optimaal mogelijk te maken. Bij de uitvoering hiervan zal de gemeente voorrang geven aan doeltreffende maatregelen ter voorkoming van sluipverkeer op het betreffende wegvak.’’ NB. De effectiviteit van de Westparallel N69 wordt

Verder lezen

Besluit de gemeenteraad over onvolledige visie?

Op dinsdag 21 september 2021 staat bij de gemeenteraad van Waalre de Visie Recreatie en Toerisme op de agenda. Daarin staat helemaal niets over recreatie op en rond het Gat van Waalre. Een gemiste kans. Zeker omdat omwonenden vorig jaar bij de voormalige burgemeester nog een massaal ondertekende petitie hebben aangeboden om suppen te blijven toestaan op het Gat van Waalre/De Meeris. ZW14 zal een Motie indienen om samen met omwonenden een onderzoek te doen naar recreatief gebruik van het oppervlaktewater van De Meeris Lees meer

Verder lezen

Gemeenteraad Eindhoven positief over windmolens De Hogt?

In het document Regionale Energie Strategie 1.0 van de Metropool Regio Eindhoven is expliciet zoekgebied 13 voor windenergie behouden, ”omdat er bestuurlijk draagvlak voor zou zijn”. Een heleboel andere zoekgebieden zijn n.a.v. door gemeentes ingediende zienswijzen vervallen. Zie het plaatje onderaan deze pagina en informatie elders op deze website. Maar is de gemeenteraad van Eindhoven werkelijk zo positief over mogelijk het opwekken van windenergie bij De Hogt? Hoe is dit in het openbaar besproken? ZW14 heeft dit uitgezocht. Door de stukken van de gemeenteraad te bekijken en de band af te luisteren van de meningsvormende vergadering.Lees meer over onze bevindingen:

Verder lezen

De vergaderingen beginnen weer

En meteen vallen al een aantal zaken op: waarom staat het ontwerp voor de inrichting van de Michiel de Ruyterstraat niet bij de openbare stukken? Terwijl inzenders van kritische brieven die gewoon meesturen (en ze dus te vinden zijn bij de Ingekomen Stukken). En waarom wordt er bij de Recreatievisie van Waalre helemaal geen aandacht besteed en de dagrecreatie rond en op het Gat van Waalre/de Meeris? Bijvoorbeeld windsurfen en suppen???? Werk aan de winkel voor de gemeenteraad! De stukken staan op de website van de gemeente:Oordeelsvormende bijeenkomst 7 september 2021 – Gemeente Waalre Wilt u inspreken bij deze vergadering?

Verder lezen

De Regionale Energietransitie: controle door gemeenteraad hard nodig

ZW14 heeft zogenaamde Artikel 39 vragen gesteld aan het College B&W van Waalre over de wijze waarop besluiten van de gemeenteraad van Waalre verwerkt zijn in de RES MRE 1.0. Erg lastig om dit te doen, maar wel een belangrijke taak van raadsleden. Waarom zijn veel zoeklocaties van de kaart verdwenen is zijn zoekgebied 13 voor windmolens en zoekgebied 19 voor een zonnepark gewoon overeind gebleven?Lees hier onze vragen aan het College.

Verder lezen

Suppen op het Gat van Waalre

Uit facebookberichten van de gemeente Waalre bleek dat er plannen zijn om suppen op het Gat van Waalre/De Meeris te gaan verbieden. ZW14 wil graag weten wat de reden is om dit ook te verbieden. Zwemmen in het diepe water (op sommige plaatsen 20 meter) is begrijpelijk, maar surfen was altijd mogelijk en werd zelfs in de zogenaamde Structuurvisie van Waalre genoemd. Wat is het verschil tussen suppen en surfen en waarom nu deze mogelijke wijziging van beleid? Lees hier onze vragen.

Verder lezen

Solidariteit is regenwater verwerken in je tuin

Wateroverlast staat volop in de belangstelling. Alleen samen kunnen we dit aanpakken. In sommige delen van Waalre is er namelijk helemaal geen wateroverlast. Terwijl in andere delen inwoners na een fikse regenbui vies rioolwater uit hun huis moeten vegen.Juist de mensen die nu geen overlast ondervinden kunnen solidair zijn en hun medeburgers helpen door zelf regenwater te verwerken in de tuin.In het lokale huis-aan-huis blad De Schakel hebben in juni/juli 2021 een aantal stukjes hierover gestaan, geschreven door ondergetekende. Helaas zijn die niet meer openbaar terug te vinden. Behalve natuurlijk op de website van ZW14 ! Lees meer. Nan Zevenhek

Verder lezen