Auteur: admin

Overlast vrachtverkeer op de Traverse

Van verschillende aanwonenden komen er signalen dat er meer vrachtwagens op de Traverse rijden.Ook wordt beplanting kapot gereden (zie bijgevoegde foto’s) of rijden auto’s door plantsoenen. Bij de Burgemeester Uyenstraat zijn bij de toegang al extra paaltjes geplaatst omdat dat over de middenberm heen werd gereden. Waarschijnlijk is dat op meer plaatsen nodig om het verkeer te ontmoedigen om hard te rijden. Maar wat heeft dat voor effect op de veiligheid voor fietsers? Maak veel beter duidelijk bij de ingang van het dorp dat de maximum snelheid 30 km is en dat er ook fietsers op de rijbaan rijden. En

Verder lezen

Kerst vieren in januari

Direct na de persconferentie overleg met de kinderen. Hoe graag we ook onze kinderen en kleinkinderen zien: het is niet verstandig. Tijdens de Kerstdagen werkt de boosterprik nog niet voldoende. Niet ziek worden nu is het adagio. Ook omdat er hele zware maatregelen genomen worden die heel veel mensen direct raken in hun bestaan, in hun onderneming, in hun werk. Dan is het een kleine moeite om aan te passen. Dat is onze bijdrage. Kerst vieren we in januari.

Verder lezen

Op excursie langs mooie zonneparken

Niets doen is geen optie. Daarom heeft ZW14 ingestemd met ‘zoekgebied 19 voor de opwek van zonne-energie’ in de Omgevingsvisie van Waalre. Maar dan moet dat zonnepark wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Dat heeft Waalre ook zelf in de hand en er is heel veel mogelijk. Misschien als idee; een excursie organiseren langs zonne-parken die aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Er zijn al verschillende mooie voorbeelden genoemd tijdens de raadsvergadering.Indertijd bij het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis is de gemeenteraad samen met belangstellenden ook op bezoek geweest bij andere gemeentehuizen om ideeën op te doen.

Verder lezen

Geen windmolens bij De Hogt

Op 16 december heeft de gemeenteraad van Waalre unaniem ingestemd met het Amendement om in de Omgevingsvisie zoekgebied 13 voor de opwek van windenergie bij De Hogt te schrappen. Niets doen is geen optie. Ook Waalre dient haar bijdrage te leveren aan de energietransitie. ZW14 heeft daarom wel ingestemd met zoekgebied 19 voor de opwek van zonne-energie bij het Achtereind. De wijze waarop dat vorm krijgt, heeft Waalre geheel in eigen hand. Er zijn veel mooie voorbeelden van elders in Nederland hoe dat kan. De gemeenteraad heeft al eerder aangegeven dat het landschappelijk ingepast dient te worden, de biodiversiteit moet

Verder lezen

Besluit over de Omgevingsvisie en de Regionale Energie Strategie uitgesteld tot 16 december

Op de raadsvergadering van 14 december stonden zoveel grote onderwerpen dat het Presidium (overleg van de fractievoorzitters met de burgemeester) besloten heeft bovenstaande onderwerpen op 16 december te bespreken. De Omgevingsvisie legt juridisch vast wat er waar in Waalre mogelijk is. Een zeer belangrijk document dus. De Regionale Energie Strategie (RES) staat ook ter discussie. O.a. over zoekgebied voor windenergie bij De Hogt. Terecht is hier veel belangstelling voor. Zie o.a. het artikel in het ED: Onrust onder inwoners Waalre door zoektocht naar geschikte plek voor windmolens | Deze verhalen mag je niet missen | ed.nl Lees ook onze reconstructie

Verder lezen

Unaniem besluit: max 30 km op deel Eindhovenseweg

Ook op 14 december j.l. heeft de gemeenteraad van Waalre een unaniem besluit genomen om het deel van de Eindhovenseweg tussen de Koningin Julianalaan en de Raadhuisstraat een GOW30 te maken. Dat staat voor ‘Gebieds Ontsluitings Weg met maximaal 30 km/uur’. Dat is een nieuwe categorie voor wegen, voortgekomen uit een motie in de Tweede Kamer. Omdat op het genoemde traject zowel winkels en woningen vlak langs de weg staan en veel mensen oversteken, maar er tegelijkertijd ca. 13.000 motervoertuigen per etmaal gebruik van maken, zijn er speciale inrichtingseisen. De wethouder gaat er graag mee aan de slag. Dit besluit

Verder lezen

Niet per kilo, maar per kliko

Op 14 december heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over een nieuw afvalinzamelingssysteem. Afval is eigenlijk het verkeerde woord, want het gaat erom zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Bij het nieuwe inzamelingssysteem van Waalre gaan inwoners betalen per keer dat ze de grijze bak met restafval buiten zetten. De frequentie van het ophalen van restafval gaat omhoog van 1 naar 2 keer per maand, waardoor inwoners de kliko pas buiten hoeven te zetten als deze vol is. Ook is besloten aanvullende service aan te bieden voor o.a. kapotte meubels. Een huishouden dat goed afval scheidt, hoeft bij het

Verder lezen

Rectificatie over houten bankjes op Den Hof

In ons stuk over ‘Windmolens, 30 km houten bankjes en meedoen’ schreven we dat in de stukken over herinrichting van Den Hof staat dat ‘de betonnen randen van verhoogde bakken (van plantsoentjes) dienst doen als zitrand’. Er zouden op ‘enkele plekken houten zitelementen’ komen. Beton is echter koud en ongezond voor mensen. Houten bankjes zijn veel fijner. Na verduidelijk van de wethouder (dank daarvoor) blijkt gelukkig dat op veel betonnen randen van de groenbakken, een soort houten bankjes komen.Een eigen zitkussentje meenemen is dus toch niet nodig. De bestaande houten banken zullen hergebruikt worden op een plek elders in de

Verder lezen