Bestrijding eikenprocessierups moet en kan goedkoper

Op de interessante door Groen Links Waalre georganiseerde avond van 17 oktober j.l. is uitgebreid toegelicht door de heer Jule Sondeijker van de gemeente Sittard-Geleen op welke wijze het veel goedkoper en effectiever (met name voor de volksgezondheid) is om de eikenprocessierups te bestrijden. Afgelopen zomer heeft iedereen in Waalre van deze rups meer of minder last gehad. Ook honden waren slachtoffer van de agressieve haartjes. Vanwege afwezigheid door ziekte (beterschap!) van de fractieleden van GL Waalre, zal ZW14 vanavond tijdens de begrotingsbehandeling een amendement indienen.

Naschrift: Op 12 november 2019 is het amendement omgezet in een vergelijkbare motie, die breed gesteund werd: