Evaluatie verkeersmaatregelen Waalre Dorp bekend

De uitgevoerde tijdelijke verkeersmaatregelen Waalre Dorp blijven ook na zoveel weken de gemoederen bezighouden. Dit blijkt ook uit de vele ingezonden brieven in De Schakel en brieven en bezwaarschriften die direct gericht zijn aan de gemeente. In korte tijd zijn er meer dan tachtig schriftelijke reacties binnengekomen: een ongekend aantal. Zelden reageren er zoveel mensen! Voor velen is het een hele stap om schriftelijk met naam en toenaam aan de gemeente aan te geven het ergens niet mee eens te zijn. Het beperkte aantal positieve reacties staat in geen verhouding tot het aantal negatieve reacties. Door de maatregelen ondervinden velen nadeel en overlast 24 uur per etmaal, 7 dagen in de week. Dit terwijl de bestrijding van de verkeersoverlast op sommige wegvakken slechts noodzakelijk is tijdens de ochtend- en avondspits op werkdagen. Velen pleiten dan ook voor het uitsluitend nemen van maatregelen  tijdens de spitsuren.  De overlast die men ervaart, heeft vooral te maken met de hoge snelheden. Woonstraten zijn maar beperkt ingericht als 30 km gebied, waardoor auto’s daar nu heel hard kunnen rijden. De gemeente heeft nu al de tijdelijke maatregelen geëvalueerd. Dit is al na een hele korte periode, waarbij nog geen een keer de situatie van een afgesloten Markt is voorgekomen, zoals bijvoorbeeld met Carnaval. Om een idee te krijgen hoe de reacties verdeeld zijn over het dorp, heeft ZW14 alle haar bekende schriftelijke reacties op een kaartje uitgezet. Het toont het aantal reacties -positief (groen) of negatief (rood) per straat. Het is bijgewerkt tot begin 4 februari 2020. Op deze pagina staat ook de inventarisatie waar dit kaartje op gebaseerd is. De informatie is ook aan alle raadsleden gestuurd. Wij vinden dat er geluisterd moet worden naar alle inwoners. Er moét gezocht worden naar maatregelen die een breder draagvlak hebben.
Bert A.J. Links raadslid ZW14