Ons eigen verslag van de ‘Denktank Duurzaam Door Waalre’ van 24 april 2019

Raadsleden en fractievertegenwoordigers waren als toehoorder uitgenodigd. Jo Claassen en ik waren aanwezig.

De bijeenkomst van 7 tot 9 werd duidelijk bepaald door ambtenaar Schuster. Grote tekeningen van de traverse op tafel, 4 versies van wegindeling waren kennelijk voorgesteld geweest en nu besproken. Belangrijke kwesties waren de parkeerplaatsen en inritten, groenstroken en fietsers op de rijbaan. Ideaal voorbeeld in deze: de Hoogstraat in Eindhoven.

De ambtenaar voelt er voor, de verkeerslichten op de Willibrorduslaan en de Daslaan te laten vervallen. Bij de Daslaan wel veilig oversteken voor schooljeugd, want zijn 6jarig zoontje is aangereden.

Een collega ambtenaar had voor interessante plaatsen 3 versies van wegindeling bedacht. Die worden voor de volgende bijeenkomst overdacht door de denktank.

Deze ambtenaar had ook alvast een indeling voor de kruising Bolksheuvel/Heikantstraat en voor de driehoek Blokvenlaan-Willibrorduslaan-Wollenbergstraat bedacht, maar dan moet eerst de politiek een besluit nemen over de driehoek zelf. Of over de traverse natuurlijk. Mij is niet gebleken, dat de denktank uitgedaagd is om over dit wezenlijk onderdeel van de traverse na te denken.

Kennelijk heeft de denktank in het begin gesteld, dat er pas iets kan veranderen, als er een alternatief (de Westparallel) is. Dat beginsel is door de meeste leden van de denktank inmiddels losgelaten, waarschijnlijk onder druk vanuit de ambtenaren die al eerder veranderingen willen zien. Veranderingen worden van die zijde gepresenteerd als noodzakelijk, omdat anders Aalst en Waalre straks als enige nog geen oplossingen bedacht hebben en met alle overlast blijven zitten. Veldhoven en Valkenswaard zouden al veel verder zijn.

Conclusie: de denktank is (met één uitzondering) volgend ten opzichte van de ambtenaren. Doorstroming is zeker geen hoofdzaak, duurzaamheid is niet ter sprake geweest, ontmoedigen van het gebruik van de doorgaande route is het hoofdthema. Dat is volgens mij het beste recept voor meer sluipverkeer. Tenslotte: op de gepresenteerde kaart en in het verdere verhaal is geen rekening gehouden met de onlangs gepresenteerde wegafsluitingen. De vraag is, of de denktank door de ambtenaren wel voldoende geïnformeerd wordt (en er lijken geen andere informatiebronnen te zijn) om een idee te kunnen vormen.

Ad Dams