Overzichtskaart reacties sluipverkeer Waalre Dorp

De kaart toont per straat het aantal positieve reacties (in groen) en negatieve reacties (in rood) over het besluit en de uitvoering van de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp.
Reacties die alleen naar het College B&W of Duurzaam door Waalre gestuurd zijn, staan niet op deze kaart, want deze zijn onbekend bij raadsleden.

Een veel gedeelde ergernis bij zowel voor- als  tegenstanders betreft de hoge snelheid van auto’s in hun straat en de daarbij behorende onveiligheidgevoelens en geluidshinder.

Binnenkort komt het College met een evaluatie. In de raadsvergadering van 4 februari 2020 is toegezegd dat deze evaluatie ook toegestuurd wordt aan alle mensen die een schriftelijke reactie naar de gemeente hebben gestuurd.

Met vriendelijke groet, namens de fractie Zelfstandig Waalre 2014
raadslid Bert A.J. Links

Wilt u dit kaartje printen? Download dan de PDF ervan:

Het overzicht is bijgewerkt tot en met 4 februari 2020.
Hieronder staat de inventarisatie waarop dit overzicht is gebaseerd met links naar de openbare stukken. (Kunt u fouten in het overzicht doorgeven aan fractieZW14 @ gmail.com, hartelijk dank! NB Op mijn i-pad werken de links niet in het Excel bestand, op de computer wel)