Problemen met terugleveren zonne-energie

Na een zonnige zomer zou je veel opbrengst verwachten van je zonnepanelen. Meten is weten.

Maar helaas liet de meting met BeeClear iets anders zien: Overdag tussen pakweg 10 uur en 16 uur werd er aanzienlijk minder teruggeleverd aan het net. Navraag bij Enexis, de installateur en de monteur van de meterkast resulteerde er uiteindelijk in dat Enexis de netspanning aan heeft gepast. De problematiek van het niet kunnen verwerken van de extra opgewekte elektriciteit is landelijk in het nieuws geweest, maar blijkt dus ook in Waalre te spelen! Regeren is vooruitzien, zeker vanwege de noodzaak van de Energietransitie!
Lees onze vragen aan het College B&W Waalre. http://zw14.nl/problemen-met-terugleveren-zonne-energie/

Onderstaand plaatje is de situatie na aanpassing van de netspanning door Enexis. Let ook op de hoogte van de piek: 6000 Watt (i.p.v. 4000 Watt in bovenstaand plaatje).

Op 7 november 2019 is er contact geweest met de Manager Energietransitie & Netwerken at Enexis Groep en is gevraagd of er inzicht is in bijvoorbeeld het aantal meldingen over problemen met terug leveren van elektriciteit.

Op 9 december 2019 is daarop antwoord gekomen:

Via een omweg bereikte mij uw vragen omtrent het niet terug kunnen leveren van energie. Ik moest intern e.e.a. navragen, dus excuses voor het wachten. Hierbij de antwoorden.

  • Hoeveel meldingen t.b.v. spanningsklachten waren er in Waalre afgelopen zomer?

Afgelopen zomer hebben we twee van zulke meldingen gehad in Waalre.

  • Is er sprake van een toename van meldingen?

In Waalre niet. Maar in zijn algemeenheid zien we het aantal klachten wel toenemen.

  • Is er zicht op de tijden en periodes dat de spanning te hoog was om terug te leveren?

De spanning loopt te hoog op als de zogeheten impedantie van de kabel te hoog is of er te veel terug levering op het net gevoed wordt door bijvoorbeeld zonnepanelen, zonder dat daar veel afname van elektriciteit tegenover staat. Hierdoor kan de spanning oplopen, tot ongeveer 253V. Dit is namelijk de drempelwaarde van veel omvormers, die als gevolg van deze spanning afschakelen. Met bovenstaande in het achterhoofd is het logisch dat de meeste klachten plaatsvinden in de zomermaanden op tijden dat de zon schijnt. Op lokaal niveau hebben we geen ‘live’ inzicht op de spanning van ieder moment. Als een klant een melding maakt bij Enexis, dan plaatsen wij schrijvende metingen. Met die metingen kunnen wij conclusies trekken en naar een oplossing toewerken.

  • Welke ruimte is er nog om de spanning te verlagen?

Dat is per situatie verschillend. Het grote probleem bij het verlagen van de spanning ter behoeve van de teruglevering, is dat de spanning op bewolkte dagen (als er geen teruglevering is van zonnepanelen) dermate laag kan zijn dat klanten last kunnen krijgen van onderspanning.