Trieste dagen voor Waalre

Ingezonden brieven over de burgemeester waarin met weinig respect over hem wordt geschreven. Raadsleden die doorgelicht worden en uitgebreid besproken in de krant.
Triest. Het zou beter zijn als de energie zich richt op onderwerpen die voor onze inwoners relevant zijn. Zoals de wijze van besluitvorming, verifiëren van voorstellen en verdiepen in de feiten. Maar vooral hoe iedereen in het bestuur van Waalre, raadsleden, college en ambtenaren gezamenlijk op een integere en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn?