Kwaliteitsslag bestuur Waalre

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen is het goed om eens te kijken hoe het gesteld is met de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Waalre.  Is er een specifieke reden voor om daar aandacht aan te besteden? Zeker wel: afgelopen jaren lag het bestuur in Waalre nog al eens onder een vergrootglas en niet altijd in positieve zin. Daarnaast is het van belang dat er zicht is op de actuele situatie. Het blijven hangen in beelden die achterhaald zijn, draagt niet bij aan betrokkenheid van inwoners. Ook worden daardoor zowel het college als de gemeenteraad ernstig tekort gedaan.

Hoe staat het er nu voor?
Na het aftreden medio 2019, van de vorige wethouders en het vertrek van de vorige burgemeester, is er hard gewerkt door zowel de waarnemend burgemeester als de raad om een goed gemeentebestuur op de rit te krijgen. Een nieuw college trad aan, niet gebonden aan politieke partijen, unaniem aangesteld door álle fracties. Een gezamenlijk raadsbreed gedragen programma werd opgesteld en het afgelopen anderhalf jaar uitgewerkt. Binnen de ambtelijke organisatie werden veranderingen doorgevoerd en ook de gemeenteraad verbeterde haar werkwijze sterk. Door alle betrokkenen bij het bestuur van Waalre is een bijdrage geleverd en de verbinding gezocht.
Een dergelijk verbeteringsproces gaat echter altijd gepaard met vallen en opstaan. Menigeen herinnert zich misschien nog wel de kritische uitlatingen van de waarnemend burgemeester in de media.

Aan het einde van deze raadsperiode is er veel bereikt, zoals ook recentelijk gememoreerd wordt door de burgemeester in zijn Nieuwjaarstoespraak. Zowel in politiek opzicht als bestuurlijk is er een kwaliteitsslag gemaakt, die zeker waardering verdient. Deze constatering biedt een goed uitgangspunt voor de nieuwe gemeenteraad -met deels nieuwe mensen- die na de verkiezingen in maart zal aantreden. Wellicht ook een reden voor onze inwoners om zich meer betrokken te voelen bij het bestuur van onze gemeente.

Bert (A.J.) Links
Fractievoorzitter ZW14
januari 2022

Lees meer over de bestuurscrisis in Waalre in 2020