Links en plaatjes zijn pas zichtbaar als u het bericht leest.

Participatie: zo kan het allemaal

Wat is participatie? ZW14 vindt uw mening belangrijk. Wij hopen dat u ons weet te vinden of ons aanspreekt op straat. Maar weet u ook wat u allemaal meer kunt doen om zaken onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad of zelfs te agenderen? Lees hier ons overzicht met participatie(pijnpunten). Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om opnieuw inwoners de mogelijkheid te bieden om onderwerpen direct op de raadsagenda te plaatsen. Daarvoor zijn een substantieel aantal handtekeningen nodig. ZW14 verwacht dat ALLE mogelijke vormen van participatie voor inwoners regelmatig op een heldere manier uitgelegd worden op de

Verder lezen

Nieuwe wethouders bekend!

Vandaag is openbaar bekend gemaakt wie de nieuwe wethouders in Waalre worden: Liesbeth Sjouw, Jan van Burgsteden en Maarten Pieters. Zij vormen samen met waarnemend burgermeester Jan Boelhouwer, een zakencollege.ZW14 staat volledig achter deze wethouders en de keuze voor een zakencollege. Wij zullen de wethouders ondersteunen bij het inwerken in de materie en op de ons bekende wijze meedenken! Lees het volledige persbericht hier.

Verder lezen

Veel beloven weinig geven

U kent het spreekwoord vast wel: Veel beloven weinig geven doet een gek in vreugde leven. In de politiek is dit spreekwoord helaas vaak van toepassing. Kijk als inwoner eens naar hoe politieke partijen in het verleden gehandeld hebben. Als een partij bijvoorbeeld in haar verkiezingsprogramma schrijft dat ze besluiten afstemt met ondernemers, maar dat in de praktijk dat niet doet (sluipverkeer Waalre-Dorp).Als een partij bijvoorbeeld een grote actie start voor participatie van burgers, maar bij belangrijke besluiten inwoners negeert, die aangeven van niets te weten over iets wat jarenlang groot effect heeft in hun straat en op hun wooncomfort

Verder lezen

Wanneer start sociale woningbouw in De Smaragd?

Onderdeel van het bestemmingsplan waarin het plangebied De Smaragd ligt, is de bouw van 6 woningen in het sociale segment. Inmiddels zijn vrijwel alle percelen van De Smaragd bebouwd, maar is er nog niets te zien van zelfs maar een start van sociale woningbouw. ZW14 vindt het belangrijk dat ook dit onderdeel van het (unaniem) besloten raadsbesluit uit 2016 uitgevoerd wordt. Lees hier onze vragen erover.

Verder lezen

Bewoners Traverse nog 40 jaar in de herrie

Onbegrijpelijk: de coalitiepartijen CDA VVD en AWB gunnen de aanwonenden van de Traverse geen stille klinkers. ‘Hoe het er uit ziet is belangrijker dan minder herrie’. Of gunden de voormalige coalitiepartijen ook dit keer niets aan de voormalige oppositiepartijen? Onbegrijpelijk vindt ZW14 en zeer kwalijk. Lees onze volledige reactie hierWilt u al aanwonende van de Traverse bezwaar maken tegen dit besluit, dien dan binnen 6 weken na 27 oktober 2020 een bezwaar in. Zie de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid Bij de gemeente Waalre is het niet mogelijk om digitaal bezwaar te maken, maar dient u een echte brief te

Verder lezen

Trieste dagen voor Waalre

Ingezonden brieven over de burgemeester waarin met weinig respect over hem wordt geschreven. Raadsleden die doorgelicht worden en uitgebreid besproken in de krant.Triest. Het zou beter zijn als de energie zich richt op onderwerpen die voor onze inwoners relevant zijn. Zoals de wijze van besluitvorming, verifiëren van voorstellen en verdiepen in de feiten. Maar vooral hoe iedereen in het bestuur van Waalre, raadsleden, college en ambtenaren gezamenlijk op een integere en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn?

Verder lezen

Zorg voor veel betere informatie

Weet u welke standpunten fracties van de gemeenteraad hebben ingenomen over onderwerpen die u van belang vindt? Heeft u er wel eens naar gezocht op www.waalre.nl ? En heeft u gevonden wat u wilde weten? ZW14 hoort van veel mensen dat het heel moeilijk is om dingen die de gemeenteraad bespreekt, te achterhalen. Wij vinden dat ook. Terwijl het juist belangrijk is dat u als inwoners kunt controleren of datgene wat politici in campagnetijd beloven, of ze dat ook waarmaken. Daarnaast is goede informatie een voorwaarde voor participatie. Lees ons betoog hierover als reactie op de begroting 2021.

Verder lezen

Stille klinkers keihard nodig

Op dinsdag 27 oktober 2020 staat het voorstel voor de reconstructie van het zuidelijk deel van de Traverse opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. ZW14 heeft gecontroleerd of uitspraken die in het voorstel staan kloppen. Dit gezien het grote belang van dit besluit voor aanwonenden (maar ook aangrenzende straten) van de Traverse. De stukken staat hier: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/c92fc089-97e2-406f-a9a5-5eb4f93c79ce*** Lees de reactie van de fractie ZW14, verstuurd aan collega-raadsleden op 25 oktober 2020.

Verder lezen