Verwacht: vragen van ZW14 n.a.v. onderzoek vrachtwagenverbod Traverse Waalre Dorp

Waarom zijn er nog steeds geen sociale koopwoningen op De Smaragd?

Bijgevoegd artikel 39 vragen over het uitblijven van sociale woningbouw in het plan Dreefstraat-Molenstraat.

De foto toont het perceel zoals het er nu bijligt. Volgens het Kadaster is het eigendomsrecht in 2020 overgegaan naar Highland proporties waalre B.V. Heel vreemd is dat de omschrijving in het Kadaster ‘wonen met bedrijvigheid’ is. Ook op de website van Highland proporties waalre B.V. is niets te vinden over plannen voor sociale woningbouw. Terwijl in 2016 toen de gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Smaragd goedkeurde er expliciet melding werd gemaakt van de 6 sociale woningen die ook in het plan opgenomen waren. Lees onze vragen hierover aan het College.

Ook gevaarlijke situaties in de Molenstraat

De fractie van ZW14 is vorige week op bezoek geweest bij een zorgcentrum gevestigd in de Molenstraat.
Er zijn daar 20 appartementen geclusterd wonen. Aanleiding voor dit bezoek was een bezorgde mail van de ondernemers over de verkeerssituatie ter plekke: bewoners (dementerenden) kunnen zomaar de straat oversteken. Er waren veel brieven gestuurd naar de gemeente die niet of minimaal beantwoord waren. We zijn nagegaan wat direct ter plekke zelf gedaan kan worden om automobilisten attent te maken op het risico. Ook heeft ZW14 de wethouder informeel geïnformeerd over de situatie. Publiciteit was niet gewenst. Terwijl we buiten stonden reden ook daar grote vrachtwagens rakelings langs ouderen die bezig waren over te steken. ….

Hartelijk dank voor de goede samenwerking

De controlerende taak van de kiezer: Geloof nooit zomaar mooie kreten in een advertentie, maar controleer de uitspraken zelf: Bekijk onze website of bekijk de links in bovenstaand stuk met achtergronden van wat ZW14 samen met u heeft bereikt. Ook de komende raadsperiode wil een betrokken en kritisch ZW14 graag met u samenwerken om ons dorp toekomstbestendig en nog mooier te maken. Graag laten we ons weer door u inspireren!

Volksvertegenwoordigers zijn geen loopjongen

Soms komen mensen met een vraag naar ons toe en verwachten ze dat ‘u dat maar even regelt’. Maar volksvertegenwoordigers zijn geen loopjongen.
ZW14 luistert uiteraard graag naar u, maar zal aftasten welke mogelijkheden u zelf heeft om uw vraag op te lossen. Bijvoorbeeld via een Melding op www.waalre.nl of via een mail doorgeven aan B&W of een brief gericht ‘aan de gemeenteraad’ via griffie@waalre.nl zodat uw vraag openbaar bekend wordt. Lees hier over een succesvolle aanpak door grote aantal brieven van inwoners van Waalre-Dorp op de hinderlijke maatregelen tegen sluipverkeer.

Ad Dams en Ad van Ginneken geïnstalleerd

In de raadsvergadering van 18 januari j.l. is Ad Dams benoemd tot raadslid van ZW14.
Ad Dams woont al zijn hele leven op Loon en kent bij wijze van spreken de ontstaansgeschiedenis van heel veel gebouwen en organisaties in Waalre. Met pijn in zijn hart moet hij nu zijn voorzitterschap van de Monumentcommissie opschorten. Lees meer over over Ad. In dezelfde raadsvergadering is Ad van Ginneken benoemd tot fractievertegenwoordiger van ZW14. Lees meer over Ad. Beiden gefeliciteerd, veel plezier en succes!

Overlast vrachtverkeer op de Traverse

Van verschillende aanwonenden komen er signalen dat er meer vrachtwagens op de Traverse rijden.
Beplanting wordt kapot gereden, auto’s rijden auto’s door plantsoenen. Levensgevaarlijk voor fietsers. Maak veel beter duidelijk bij de ingang van het dorp dat de maximum snelheid 30 km is en dat er ook fietsers op de rijbaan rijden. Verbied doorgaand vrachtverkeer nu! Uiteraard zodanig dat de vrachtwagens geen andere routes door het dorp kunnen nemen! Lees onze Artikel 39 vragen aan het College.

Kerst vieren in januari

Direct na de persconferentie overleg met de kinderen. Hoe graag we ook onze kinderen en kleinkinderen zien: het is niet verstandig. Tijdens de Kerstdagen werkt de boosterprik nog niet voldoende. Niet ziek worden nu is het adagio. Ook omdat er hele zware maatregelen genomen worden die heel veel mensen direct raken in hun bestaan, in hun onderneming, in hun werk. Dan is het een kleine moeite om aan te passen. Dat is onze bijdrage. Kerst vieren we in januari.