Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Crimineel gedrag

ZW14 veroordeelt de vernielingen en aanvallen op de politie van afgelopen nacht in Eindhoven en elders in Nederland. Het is crimineel gedrag dat op geen enkele manier is goed te praten. Het heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting of iets dergelijks. Groot ontzag voor de politie die hier tegenover een stel niets ontziende relschoppers stond.ZW14 gaat er van uit dat er een passende bestraffing plaats vindt en dat burgemeesters er alles aan doen om verdere escalatie te voorkomen. Het coronavirus gedijt goed bij deze rellen: veel mensen bij elkaar, testlocaties die niet meer beschikbaar zijn, geld dat naar

Verder lezen

Brandbestrijding: volledige beantwoording vragen nodig

In september 2020 was er een brand in Hoogh Waalre. Bij een van de brandputten was toen een defect, waarna er van water uit tankauto’s gebruik is gemaakt om te blussen. ZW14 heeft daarover vragen gesteld, ook omdat er zorgen waren over calamiteitenroutes bij brand in bossen of in woonwijken met maar 1 toegangsweg. Het toenmalige college heeft deze vragen beantwoord, maar in onze ogen echter onvolledig. Daarom zijn er op 18 januari 2021 opnieuw vragen over gesteld. Lees meer.

Verder lezen

Felicitaties voor aanwonenden Traverse

Massaal brieven schrijven naar en bellen met politici werkt: op de Traverse komen er toch stille stenen! ZW14 feliciteert de aanwonenden met dit mooie resultaat. Dat is uiteindelijk besloten in de vergadering van de gemeenteraad op 19 januari 2021.Dankzij inwoners die bij hun buren langsgingen om er op aan te dringen vooral richting de politiek actie te ondernemen.Dankzij inwoners die massaal bezwaarschriften schreven.Dankzij inwoners die politici uitgebreid gebeld hebben.Dankzij inwoners die op vele media hun stem lieten horen.En dankzij een nieuwe wethouder die ter plekke naar vele aanwonenden en het langsrazende verkeer heeft geluisterd. Uiteraard was een nog stiller wegdek

Verder lezen

Toch stille straatstenen op de Traverse?!

Op dinsdag 19 januari a.s. is er een raadsinformatieavond (aanvang 19.30 uur) waar bij agendapunt 6 de ‘Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot toepassing van “stille” betonstraatstenen op de Traverse Zuid’ plaats vindt. Zie .www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/8b4f20a3-6192-4ffb-886f-e50c93d96446 Een succes dankzij de vele door aanwonenden en anderen ingediende bezwaarschriften, telefoontjes naar politici en ingezonden brieven naar de Schakel en de raadsleden!Uiteraard was een nog stiller wegdek met zeer stil asfalt nog beter, maar dit (stille klinkers) is politiek het hoogst haalbare: AWB en CDA wilde uberhaupt de bestrating niet heroverwegen. De focus zal nu moeten liggen op het daadwerkelijk reduceren van het doorgaand

Verder lezen

Nog steeds geen speeltuintje in Waalre zuidwest

Waalre zuidwest is een van de wijken in Waalre waar niet binnen 300 meter een speeltuintje ligt. In het Speelruimtebeleidsplan van 2017-2025 heeft de gemeenteraad daarom gevraagd om ook hier een speelruimte te organiseren voor kleine kinderen. Deze zou begin 2020 gerealiseerd moeten zijn. Maar in de laatste Raads Informatie Brief van het vorige college wordt er niets over geschreven, toch zou alles volgens planning uitgevoerd worden. Lees onderstaand onze vragen hierover aan het nieuwe College. ZW14 vindt dat die speelruimte er snel moet komen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat er voor kinderen in de buurt leuke

Verder lezen

Afvalinzameling in Waalre: ons eigen onderzoek

Vanavond 11 januari 2021 organiseert de gemeente Waalre een digitale informatieavond over afvalinzameling.De hoeveelheid restafval is in onze gemeente namelijk nog steeds veel te hoog: er zou veel meer materiaal herbruikbaar zijn als er op een andere manier ingezameld wordt. Maar hoe dan? Hier is de link naar de bijeenkomst. www.waalre.nl/nieuws/2020/12/23/online-informatieavond-toekomst-afvalinzameling ZW14 heeft in 2018 zelf onderzoek gedaan naar het toenmalige experiment met het inzamelen van afval met een fietskar. Lees hieronder ons verslag. Er is veel meer mogelijk dan u denkt. Maar bekijk dan wel goed de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. Zoek ook eens op ‘afval’

Verder lezen

Actie aanwonenden cruciaal

Dankzij het groot aantal bezwaarschriften dat aanwonenden van de Traverse naar de gemeenteraad stuurden en inwoners die belden met politici krijgt ‘leefbaarheid’ van de Traverse de prioriteit die het verdient. Alleen CDA en AWB vonden dat duurzaamheid belangrijker was dan leefbaarheid en ‘er al goed was geluisterd naar inwoners’. Een triest en weinig inwonersvriendelijk standpunt: de jarenlange actie (meer dan 40 jaar!) van veel aanwonenden, maar ook politici was juist ingegeven door het grote probleem van de leefbaarheid: geluidsoverlast, onveiligheid, vieze lucht, trillingen etc. Dat was de reden dat velen jarenlang actie voerden om de doorgaande weg uit het dorp

Verder lezen

Vragen nav substantieel aantal bezwaarschriften

Er zijn een groot aantal bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober j.l. over de reconstructie van de Traverse Zuid. Daarnaast heeft ZW14 onderzocht hoe Valkenswaard omgaat met terugdringen van geluidsoverlast in bijvoorbeeld Dommelen, waar op sommige wegen zoals de Brouwerijdreef na aanleg van de Westparallel meer verkeer wordt verwacht. Lees hier onze vragen en bekijk de Collage van de openbare reacties van inwoners (zeker niet compleet!) op reconstructie van de Traverse.

Verder lezen

Participatie: zo kan het allemaal

Wat is participatie? ZW14 vindt uw mening belangrijk. Wij hopen dat u ons weet te vinden of ons aanspreekt op straat. Maar weet u ook wat u allemaal meer kunt doen om zaken onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad of zelfs te agenderen? Lees hier ons overzicht met participatie(pijnpunten). Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om opnieuw inwoners de mogelijkheid te bieden om onderwerpen direct op de raadsagenda te plaatsen. Daarvoor zijn een substantieel aantal handtekeningen nodig. ZW14 verwacht dat ALLE mogelijke vormen van participatie voor inwoners regelmatig op een heldere manier uitgelegd worden op de

Verder lezen

Nieuwe wethouders bekend!

Vandaag is openbaar bekend gemaakt wie de nieuwe wethouders in Waalre worden: Liesbeth Sjouw, Jan van Burgsteden en Maarten Pieters. Zij vormen samen met waarnemend burgermeester Jan Boelhouwer, een zakencollege.ZW14 staat volledig achter deze wethouders en de keuze voor een zakencollege. Wij zullen de wethouders ondersteunen bij het inwerken in de materie en op de ons bekende wijze meedenken! Lees het volledige persbericht hier.

Verder lezen