Vragen nav wateroverlast

Door de intensieve regenbuien op 26 juni j.l. is er op veel plaatsen in Waalre wateroverlast ontstaan. Wat is hierover bekend bij de gemeente en wat wordt er aan gedaan? ZW14 heeft vragen gesteld, ter beantwoording in de raadsvergadering van 7 juli 2020. Hier staat de raadsagenda en de stukken. (Volg de link naar ‘videotulen’, op het moment van de vergadering kunt u on-line de vergadering volgen). Lees hier onze vragen.

Gerelateerde onderwerpen hierbij zijn ‘droogte’ ‘regenwater’ ‘afkoppelen’. Zoek met deze termen op deze website voor meer informatie.

Naschrift: Volgens de wethouder was de regenbui van een type T=100 dat wil zeggen dat de kans van voorkomen eens in de honderd jaar is. Wat overigens niet betekent dat deze bui niet volgende maand of volgend jaar weer kan plaatsvinden. De norm voor het riool is een bui die eens in de 2 jaar voorkomt. Zwaardere regenbuien zullen dus altijd water op straat geven of andere overlast. Ook zou volgens de wet/jurisprudentie inwoners ‘water te dulden’ hebben op hun perceel als dat bijvoorbeeld van de weg op hun perceel stroomt. (ZW14 zal proberen te achterhalen hoe dit in de wet geformuleerd staat.) De wethouder heeft toegezegd om alle inwoners die nu meldingen hebben gedaan en wateroverlast hebben ondervonden, dat daarmee contact opgenomen wordt en nagegaan welke maatregelen mogelijk zijn. Voorts zal er in het najaar een bijeenkomst zijn over vergroten van waterbewustzijn en documenten als Gemeentelijk Rioleringsplan, kaarten ‘water-op-straat’.  *** wordt vervolgd ***