Nooit te snel oordelen

‘Geborgde zetels in het waterschap zijn niet democratisch dus ze moeten weg’. Op 5 juni 2020 is het rapport verschenen van een in februari j.l. door de Tweede Kamer ingestelde adviescommissie om in een paar maanden tijd over het bestuur van het waterschap te oordelen. Advies: 3 van de 4 geborgde categorieën moeten maar weg. Alleen de categorie van de politieke partijen blijft over. Terwijl die al een ruime meerderheid heeft in het waterschapsbestuur en juist de belangenrepresentatie mede het draagvlak en succes bepaalt van het waterschap. Lees hier mijn eerste reactie op het advies.