Het ‘nut’ van overbodige Moties

Met Moties kan de gemeenteraad een wens meegeven aan het College. Als bijvoorbeeld bij de behandeling van een onderwerp een wethouder onvoldoende aandacht heeft voor bepaalde groeperingen in de samenleving of niet bereid is na te denken over een bepaalde oplossing voor geconstateerde problemen etc. Dan kan de gemeenteraad via een Motie bij het College min of meer afdwingen om toch datgene te doen wat de gemeenteraad graag wil. Alleen onderbouwd kan het College dan besluiten de Motie niet uit te voeren. Als de gemeenteraad het niet eens is met de wijze van afhandeling kan ze in het uiterste geval het College naar huis sturen.
Het lijkt dus een krachtig middel.

Helaas worden Moties ook ingezet als het College al lang van plan was te doen wat de gemeenteraad wil. Een overbodige Motie dus. Maar met een Motie kun je je ook profileren: kijk eens wat wij als fractie bereikt hebben…. In de digitale raadsvergadering van Waalre van 12 mei 2020 was dat weer eens het geval. Het was al laat in de avond, de beantwoording van de wethouder op de wensen was duidelijk, maar toch werden de Moties gewoon ingediend. Tegenstemmen lijkt dan vreemd, maar ZW14 heeft toch tegengestemd. Wij willen niet meewerken aan overbodige Moties. Dat hebben we ook via een stemverklaring laten weten. Maar dat zal er wel niet bij verteld worden als fractie enthousiast over hun aangenomen motie vertellen ‘en ZW14 was tegen’.

Maar ja, in 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en je moet zorgen voor wat inhoud voor je flyers en advertenties….

Een andere keer: de Controlerende taak, waarom dit zo weinig aandacht krijgt.

Naschrift:
Op 14 mei 2020 waren er veel reacties op Twitter op bovenstaand bericht -wie de schoen past trekt hem aan-. De kern van bovenstaand betoog is dat een motie een duidelijke opdracht moet zijn aan het College, om iets te doen wat het nog niet eerder van plan was. Of bijvoorbeeld bepaalde gevoelens te uiten, zoals ongenoegens over de gang van zaken (als onderdeel van de controlerende taak).
Het is een devaluatie van een Motie als deze ingezet wordt om iets te vragen wat al toegezegd is of gedaan wordt. Dat zou tot een oneindig aantal Moties kunnen leiden, hoe sympathiek, aardig of goed bedoeld een Motie ook klinkt (overigens is het dan juist belangrijk om kritisch te oordelen…). Nu kunnen de Moties van 12 mei 2020 direct van de lijst ‘openstaande Moties’ afgevoerd worden.

Voor complimenten of benadrukken van het belang van acties staan de gemeenteraad andere middelen ter beschikking.