Wanneer start sociale woningbouw in De Smaragd?

Onderdeel van het bestemmingsplan waarin het plangebied De Smaragd ligt, is de bouw van 6 woningen in het sociale segment. Inmiddels zijn vrijwel alle percelen van De Smaragd bebouwd, maar is er nog niets te zien van zelfs maar een start van sociale woningbouw. ZW14 vindt het belangrijk dat ook dit onderdeel van het (unaniem) besloten raadsbesluit uit 2016 uitgevoerd wordt. Lees hier onze vragen erover.