Nog steeds geen speeltuintje in Waalre zuidwest

Waalre zuidwest is een van de wijken in Waalre waar niet binnen 300 meter een speeltuintje ligt. In het Speelruimtebeleidsplan van 2017-2025 heeft de gemeenteraad daarom gevraagd om ook hier een speelruimte te organiseren voor kleine kinderen. Deze zou begin 2020 gerealiseerd moeten zijn. Maar in de laatste Raads Informatie Brief van het vorige college wordt er niets over geschreven, toch zou alles volgens planning uitgevoerd worden. Lees onderstaand onze vragen hierover aan het nieuwe College. ZW14 vindt dat die speelruimte er snel moet komen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat er voor kinderen in de buurt leuke dingen zijn om naar toe te gaan.

ZW14 doet op dit moment ook onderzoek naar speeltuintjes in andere buurten van Aalst en Waalre. Beschadigingen en kapot meubilair melden we natuurlijk meteen bij de gemeente!
Dit onderzoek is onderdeel van de ‘controlerende taak’ van de gemeenteraad. Het is belangrijk om te controleren of besluiten van de gemeenteraad goed uitgevoerd worden en of de gemeenteraad juiste en volledige informatie krijgt! Meehelpen? Mail naar fractieZW14 @ gmail.com

NB. Op 3 februari 2021 is onze vraag over een speeltuintje in Waalre zuidwest beantwoord. Een screenprint uit het antwoord:

Zie het volledige antwoord hier