Toch stille straatstenen op de Traverse?!

Op dinsdag 19 januari a.s. is er een raadsinformatieavond (aanvang 19.30 uur) waar bij agendapunt 6 de ‘Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot toepassing van “stille” betonstraatstenen op de Traverse Zuid’ plaats vindt. Zie .www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/8b4f20a3-6192-4ffb-886f-e50c93d96446

Een succes dankzij de vele door aanwonenden en anderen ingediende bezwaarschriften, telefoontjes naar politici en ingezonden brieven naar de Schakel en de raadsleden!
Uiteraard was een nog stiller wegdek met zeer stil asfalt nog beter, maar dit (stille klinkers) is politiek het hoogst haalbare: AWB en CDA wilde uberhaupt de bestrating niet heroverwegen.

De focus zal nu moeten liggen op het daadwerkelijk reduceren van het doorgaand verkeer en het afdwingen van een maximumsnelheid van 30 km per uur.
ZW14 gaat er van uit de gemeenteraad akkoord gaat met het nieuwe voorstel voor ‘stille klinkers’, maar we houden een vinger aan de pols. Zeker omdat ook het noordelijk deel van de Traverse nog heringericht moet worden.  
De vergadering is digitaal en kunt u vanuit huis volgen.