Felicitaties voor aanwonenden Traverse

Massaal brieven schrijven naar en bellen met politici werkt: op de Traverse komen er toch stille stenen!
ZW14 feliciteert de aanwonenden met dit mooie resultaat. Dat is uiteindelijk besloten in de vergadering van de gemeenteraad op 19 januari 2021.
Dankzij inwoners die bij hun buren langsgingen om er op aan te dringen vooral richting de politiek actie te ondernemen.
Dankzij inwoners die massaal bezwaarschriften schreven.
Dankzij inwoners die politici uitgebreid gebeld hebben.
Dankzij inwoners die op vele media hun stem lieten horen.
En dankzij een nieuwe wethouder die ter plekke naar vele aanwonenden en het langsrazende verkeer heeft geluisterd.

Uiteraard was een nog stiller wegdek met stil asfalt nog beter en (terecht) gewenst door velen, maar dit was politiek het hoogst haalbare. De focus zal nu moeten liggen op het daadwerkelijk reduceren van het doorgaand verkeer en het afdwingen van een maximum snelheid van 30 km per uur.
ZW14 houdt een vinger aan de pols!

Lees elders op deze website over acties van ZW14 om te zorgen dat verkeersoverlast beperkt wordt. Bijvoorbeeld met de zoekterm ‘verkeer’ ‘Traverse’ of ‘N69’.

Lees ook ‘Eendracht maakt macht’