Brandbestrijding: volledige beantwoording vragen nodig

In september 2020 was er een brand in Hoogh Waalre. Bij een van de brandputten was toen een defect, waarna er van water uit tankauto’s gebruik is gemaakt om te blussen. ZW14 heeft daarover vragen gesteld, ook omdat er zorgen waren over calamiteitenroutes bij brand in bossen of in woonwijken met maar 1 toegangsweg. Het toenmalige college heeft deze vragen beantwoord, maar in onze ogen echter onvolledig. Daarom zijn er op 18 januari 2021 opnieuw vragen over gesteld. Lees meer.