Over zonnepanelen, windmolens en het centrum Waalre Dorp

Vandaag 9 februari is er om 19.30 uur een zogenaamde raadsinformatieavond over bovenstaande onderwerpen. Er worden plannen toegelicht en raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen vragen stellen. Misschien u ook? Neem daarvoor contact op met de griffier 040-2282552.

De stukken staan op www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/b9a66df3-e8a1-4945-bfc0-3196654848bf