Vanavond vaststelling Kernopgave & Strategische Keuzes voor de omgevingsvisie Waalre

Veel inwoners hebben gereageerd op de onderdelen voor de opwekking van duurzame energie, namelijk zoekgebieden voor grootschalige zon- en windenergieprojecten. Zie bijgevoegd kaart.
Lees meer over ons Amendement dat ZW14 samen met AWB en GL zal indienen. De raadsvergadering is vanuit huis te volgen of terug te kijken.
Zojuist werd bekend dat de gemeenteraad ons Amendement unaniem heeft aangenomen. Dit betekent dat Waalre samen met inwoners en ondernemers kan zoeken naar mogelijkheden om te voldoen aan het opwekken van duurzame energie op manieren die het buitengebied veel minder aantasten.

Bron: Notitie Kernopgave & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre’’ zoals voorligt  bij agendapunt 8 van de raadsvergadering van 23 februari 2021 Vergadering – Gemeente Waalre