Cultuurmoties aangenomen!

In de raadsvergadering van 23 februari j.l. zijn verschillende moties m.b.t. Cultuur aangenomen. Ook heeft de wethouder aan ZW14 toezeggingen gedaan, zodanig dat een eigen motie overbodig zou worden. De kern van deze motie was:

…. vooruitlopend op de totstandkoming van dat nieuwe beleid een inventarisatie te plegen onder de Waalrese scholen , welke bereid zijn om onder de condities en subsidievoorwaarden van de cultuurloper te participeren. De inventarisatie te laten verrichten door een externe deskundige met kennis van culturele veld Bij voorkeur ervaren met de implementatie van een dergelijk project in het basisonderwijs , op de hoogte van de structuren en werkwijzen van het basisonderwijs en bij voorkeur met enige affiniteit met Waalre, en daarvoor een eenmalig krediet beschikbaar te stellen voor het verrichten van deze werkzaamheden op declaratie basis tot een maximum van 10.000 euro.
Raadslid Gerard Lammers, die zich al jaren inzet voor meer aandacht van Kunst en Cultuur in Waalre, is er erg blij mee. Zie bijvoorbeeld ook het ‘initiatief Kunst en Cultuur‘ uit 2019 en onze reactie op de begroting 2021 ‘Participatie door betere informatie