Geen reclame voor de gemeenteraad

Op 30 maart 2021 vergaderde de gemeenteraad van pakweg half 8 ’s avonds tot na 11 uur, vrijwel over 1 onderwerp: de herontwikkeling van winkelcentrum De Voldijn. Zie de stukken hier. bij agendapunt 12.
Twee weken eerder was het toen ook al geamendeerde voorstel bijna aangenomen, maar toen staakten te stemmen. Daarom begon op 30 maart de beraadslaging opnieuw.
Vier partijen wilde perse doordrukken dat het parkeerterrein in gemeentelijke handen bleef. Dit zou voor de gemeente extra kosten met zich meebrengen van ca. 400.000 Euro. Waaruit dat betaald moest worden gaven de partijen niet aan. De wethouder Financiën waarschuwde dat Waalre al geld tekort komt.
Het argument dat er geen gemeentelijke grond in handen van den particulier/ontwikkelaar mag komen, verbaast ZW14: er zijn heel veel gronden overgegaan van de gemeente naar particulieren en ontwikkelaars in het verleden. Denk alleen al aan Hoogh Waalre, maar ook bij veel andere kleinere projecten.

De verantwoordelijk wethouder waarschuwde ook voor het risico dat het mooie plan voor herontwikkeling van het winkelcentrum De Voldijn met de bouw van vele woningen, waaronder sociale huur, niet doorgaat. Want er moet weer opnieuw onderhandeld worden met de ontwikkelaar.

ZW14 heeft tijdens het debat aangegeven het een slecht onderbouwde amendement te vinden en uiteindelijk tegengestemd en dus ook tegen het geamendeerde voorstel. Met 1 stem verschil is dat toch aangenomen.

Wat vooral opviel was de ‘wijze van debatteren’: raadsleden die bleven doorgaan ondanks dat de voorzitter (de burgemeester) hen had gemaand om te stoppen, geschreeuw, eindeloos herhalen van hetzelfde. Geen feitelijke onderbouwing, een voorstel nog even op het laatst zo fundamenteel wijzigen (niet eerder was het argument ‘geen verkoop van gemeentelijke grond aan particulieren/ontwikkelaars gebruikt) etc ect.
Geen reclame voor de gemeenteraad. Hopelijk kijken potentiele kandidaten niet naar de videotulen van deze vergadering…..